OTS: MetLife podporuje komunity nielen finančne, ale aj spoločnými aktivitami...

TASR, 10. februára 2023 11:00

OTS: MetLife podporuje komunity nielen finančne, ale aj spoločnými aktivitami a zážitkami

Bratislava 10. februára (TASR/OTS) - Pre komunity je dôležitá nielen finančná podpora. Strávenie času s nimi, spoločné aktivity a vytvorenie zážitku je ďalším z dôležitých pilierov ich podpory. Vedia o tom aj zamestnanci spoločnosti MetLife, ktorí začiatkom februára sa opäť stretli s deťmi a zamestnancami z Centra pre deti a rodiny z Dediny Mládeže.

Stretnutie sa tentoraz uskutočnilo mimo pôdy Centra a deti zažili výlet, vďaka ktorému spoznali nové miesta, ľudí a priniesol im dovtedy nepoznané zážitky. Išlo o návštevu centrály životnej poisťovne MetLife spojenú s malou prehliadkou centra hlavného mesta.

„Návšteva v MetLife odštartovala menším občerstvením a oboznámením detí o tom, na čo slúži poisťovňa, čo sa tu robí a aké je jej poslanie. Tieto informácie poskytol deťom priamo generálny riaditeľ MetLife Pavol Dorčák. Deti mali možnosť pýtať sa ho otázky v otvorenej diskusii, o čo bol veľký záujem. Aby lepšie pochopili ako vyzerá každodenná práca v poisťovni, previedli sme ich po našich priestoroch. Mali možnosť nazrieť do sveta administratívnej práce ale aj ako vyzerajú online stretnutia s kolegami z iných krajín,“ priblížila dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.

Z centrály sa následne presunuli pešo popri Dunaji do Starého mesta, pričom cestou obdivovali pamiatky ako pomník Ľudovíta Štúra, historickú budovu starého Slovenského národného divadla. Spoločne si zároveň užili obed v obľúbenom reťazci rýchleho občerstvenia a na záver si prevzali darčeky v podobe 11 notebookov, TV obrazovky a darčekové poukážky k vysvedčeniu.

„Takýto spoločný deň je pre MetLife jedna z ciest, ako podporovať komunity. Je to jeden z dôležitých pilierov našej stratégie. Teda nie len finančne ale aj spoločnými aktivitami, zážitkami,“ dodala Žgančíková.

MetLife Centrum v Dedine Mládeže dlhodobo podporuje formou sponzorských darov, podielu z % dane, účasti na rôznych podujatiach, ktoré spoločnosť organizuje. Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa prioritne špecializuje na poskytovanie starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré ku prežitiu pekných dní v istote potrebujú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Je prvou lastovičkou na Slovensku v zriadení špecializovaných samostatných skupín pre deti s duševnými poruchami. Zároveň zabezpečuje starostlivosť aj o zdravé deti v samostatnej usporiadanej skupine, ako aj mladým dospelým. Súčasťou činností centra je aj práca s rodinou v teréne, s cieľom pomáhať vytvárať bezpečné, zdravé a podnetné prostredie, aby deti ostali súčasťou svojej biologickej rodiny. Fungujú prostredníctvom samostatne usporiadaných skupín, aktuálne je ich šesť. Skupiny sú pretransformované na rodinné typy, starostlivosť poskytujú deťom aktuálne už aj v troch profesionálnych náhradných rodinách.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk .

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring