OTS: Medzi ocenenými na Ekoplagáte Žilina je aj umelec z Taiwanu

TASR, 13. novembra 2014 12:30

Bratislava 13. novembra (TASR-OTS) - Medzinárodná porota zverejnila zoznam výhercov 13. trienále EKOPLAGÁT Žilina. Plagát "C'est la vie" od Brada Tzou (odborný asistent na Katedre dizajnu, Univerzita Hsing Wu, Taiwan), ktorý bol iba pred pár dňami ocenený zvláštnou cenou poroty na Medzinárodnom bienále plagátov v Mexiku, bol opäť v centre pozornosti a získal 2. cenu na 13. trienále EKOPLAGÁT Žilina.

Prvá medzinárodná prehliadka Ekoplagát sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978. Bolo to prvé regulárne medzinárodné podujatie svojho druhu na svete. Ekoplagát Žilina v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. Ekoplagát Žilina má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k pozdvihnutiu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi. Vďaka dlhoročnej tradícii a odozve na medzinárodnej úrovni trienále oslovuje nielen priaznivcov umenia a ekológov, ale taktiež širokú verejnosť a mladú generáciu. Upriamuje ich pozornosť na naliehavé otázky ekológie a ovplyvňuje ich zmýšľanie, cítenie a konanie v budúcnosti. Celkom sa na výstave trienále EKOPLAGÁT 2014 zúčastnilo 50 autorov so 104 plagátmi z 20 krajín Európy, Ázie a  Ameriky.

Plagát Brada Tzou "C'est la vie" bol inšpirovaný orientálnymi názormi na spojenia medzi ľuďmi a matkou prírodou. Využijúc čínske znaky, Brad Tzou sformoval "život" pomocou blednúcich oblakov spojených bodkami a čiarami. Rovnobežky a priesečníky oblakov predstavujú nielen harmonické, ale aj konfliktné vzťahy medzi ľuďmi a prírodou. Získaním 2. ceny na trienále Brad Tzou a "C'est la vie" preukázali vynikajúcu kreativitu a schopnosť taiwanských dizajnérov.

Sprievodnou akciou tohto podujatia je internetové hlasovanie o "najlepší plagát verejnosti" na stránke www.npmalafatra.sk. Do hlasovania je možné zapojiť sa aj prostredníctvom hlasovacích lístkov v Považskej galérii umenia v Žiline. Hlasovanie je spustené od 30. 10. 2014 a potrvá do 30. 11. 2014, keď sa výstava skončí. Výsledky budú zverejnené na stránke www.npmalafatra.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk jk

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu