OTS: Liu Kang z Huawei: Prijatie 5.5G na naštartovanie dividend z odvetvia

TASR, 1. marca 2024 7:56

BARCELONA 1. marca 2024 (TASR/OTS) - /PRNewswire/ -- Počas MWC Barcelona 2024 predniesol Liu Kang, prezident Huawei ICT Marketing & Solution Sales, hlavný prejav s názvom „Prijatie 5.5G na naštartovanie dividend z odvetvia" v rámci konferencie 5G Advanced: Completing the Enterprise Opportunity. Liu Kang uviedol, že sieť 5G sa stala nevyhnutnosťou pre digitalizáciu priemyslu a upgrade na 5.5G by mal podľa očakávania zvýšiť sieťové možnosti 10-násobne. Poznamenal, že by sa to malo stať hnacou silou pre priemyselné odvetvia, aby urýchlili svoju inteligentnú digitálnu transformáciu a ďalej naštartovali dividendy z odvetvia.

S podporou kľúčových funkcií siete 5.5G, ako je prichádzajúca rýchlosť 10 Gb/s, odchádzajúca rýchlosť 1 Gb/s, deterministická sieť, podpora 100 miliárd pripojení internetu vecí (IoT) natívna inteligencia, môžu operátori poskytovať podnikovým používateľom lepšie služby pripojenia a širšiu škálu integrovaných služieb IKT. Takéto služby účinne podporia základné výrobné procesy podnikov a umožnia všeobecné prepojenie vecí a spoľahlivejšiu inteligentnú dopravu, čím sa urýchli sociálny aj ekonomický rozvoj.

Poskytovanie lepších služieb pripojenia na zlepšenie konektivity malých a stredných podnikov

S podporou 5.5G sa bude FWA naďalej vyvíjať smerom k FWA, ktorý sa vyznačuje nízkou latenciou 20 ms a vysokou spoľahlivosťou. Operátori nahradia mikrovlnné vedenia a nízkorýchlostné medené vedenia lepšími službami konektivity, rozšíria služby FWA z domácich na podnikové scenáre, zlepšia konektivitu malých a stredných podnikov a maximalizujú hodnotu siete.

Ponuka širšej škály integrovaných služieb IKT na urýchlenie digitalizácie priemyslu

Vďaka vylepšeným vlastnostiam poskytuje 5.5G garantované rýchlosti 300 Mb/s, latenciu 20 ms pri 99,999 % spoľahlivosti. Okrem toho, podporou ďalších požiadaviek priemyslu, ako je budovanie sietí, výpočtová technika, cloud a internet vecí, vytvorí 5.5G „X schopností" pre odvetvia, ktoré v budúcnosti povedú k digitalizácii a automatizácii viacerých scenárov uplatnenia.

Poskytovanie účinnej podpory pre hlavné výrobné procesy podnikov s cieľom zvýšiť efektívnosť výroby

5.5G umožňuje odchádzajúcu rýchlosť až 1 Gb/s, latenciu až 4 ms a spoľahlivosť až 99,999 %. Tieto kapacity môžu účinne podporovať základné výrobné procesy podnikov a výrazne zvyšovať efektívnosť výroby. Ak vezmeme ako príklad produkciu v uhoľných baniach, mnohé podzemné bane majú plne mechanizovanú ťažobnú plochu dlhšiu ako 100 metrov. Vďaka ultra-veľkej odchádzajúcej rýchlosti 5.5G je možné nasadiť viac ako 100 HD kamier na nahrávanie videa v reálnom čase a pomocou technológie AI sa nakombinujú panoramatické videá z plne mechanizovaných ťažobných plôch. Toto riešenie inteligentnej bane 5.5G uplatňuje pre podzemné prevádzky princíp „vidieť všetko a jasne". Technológia 5.5G tak môže prispieť k ochrane zdravia a bezpečnosti pri podzemnej ťažbe.

Prispôsobenie sa požiadavkám internetu vecí vo všetkých scenároch s cieľom urýchliť rozvoj trhu so 100 miliardami pripojení IoT

Vylepšenia 5.5G možno vidieť v oblastiach, ako je šírka pásma odchádzajúcej rýchlosti, latencia, polohovanie a pasívne označovanie, ktoré môžu splniť požiadavky IoT vo všetkých scenároch. Klesajúce náklady na zariadenia RedCap a pasívne zariadenia IoT spôsobujú, že trh IoT sa rozširuje rýchlejšie a smeruje k dosiahnutiu 100 miliárd pripojení IoT.

Umožnenie spolupráce medzi vozidlom a cestou, s cieľom zvýšiť bezpečnosť jazdy a efektívnosť riadenia dopravy

Ku koncu roka 2023 dosiahol celosvetový počet pripojených vozidiel 350 miliónov. Makro lokality 5.5G umožňujú dosiahnuť nízku latenciu 20 ms a vysokú spoľahlivosť 99 %, čím sa urýchľuje spolupráca medzi vozidlom a cestou na zvýšenie bezpečnosti jazdy a efektívnosti riadenia dopravy. Toto riešenie sa overovalo od začiatku do konca v Šanghaji a predpokladá sa, že zlepší efektivitu riadenia dopravy o 30 % a zníži priemerný čas dochádzania o 20 %. Liu Kang poznamenal, že pri otváraní výhod 5.5G sú nápomocné blízke priemyselné partnerstvá. Spoločnosť Huawei je odhodlaná spolupracovať s partnermi v odvetviach a ekosystémoch, s cieľom preskúmať rozsiahle uplatnenie technológie 5.5G a priniesť novú éru inteligentného prepojenia priemyselných aplikácií. To umožní všetkým účastníkom profitovať z vývoja 5.5G a tešiť sa zo spoločného úspechu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2350429/Liu_Kang_delivering_a_keynote_speech.jpg

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring