OTS: Kalaguard® SB Benzoát sodný získava schválenie EÚ podľa nariadenia BPR

TASR, 21. júna 2019 11:04

Kalaguard® SB Benzoát sodný získava schválenie EÚ podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR).

Kalaguard® SB je prvý a jediný benzoát sodný schválený podľa BPR PT 6 v Európe, ktorý poskytuje ekologickú alternatívu ku prostriedkom pre starostlivosť o domácnosť pod regulačným tlakom.

Vancouver/Washington 21. júna 2019 (TASR/OTS/PRNewswire) - Spoločnosť Emerald Kalama Chemical získala v Európskej únii schválenie od členských štátov na registráciu konzervačného činidla benzoátu sodného Kalaguard® SB, ktorý inhibuje mikrobiálny rast v prípravkoch pre starostlivosť o domácnosť, ako sú čistiace prostriedky, prostriedky na umývanie riadu a zmäkčovadlá tkanín.

Benzoát sodný je overený, účinný konzervačný prostriedok, ktorý sa už roky používa v potravinách, nápojoch a prípravkoch osobnej starostlivosti. Až do registrácie produktu Kalaguard® SB spoločnosťou Emerald v rámci nariadenia o biocídnych výrobkoch v Európe (BPR) PT 6 však nebol k dispozícii pre domácnosti.

"Regulačné obmedzenia a preferencie spotrebiteľov zvyšujú tlak na mnohé z tradičných konzervačných chemikálií používaných v starostlivosti o domácnosť. Nové konzervačné látky musia byť registrované a keďže k žiadnej novej registrácii už roky nedošlo, paleta konzervačných látok sa stále zmenšovala. Využili sme túto príležitosť a prišli na trh s atraktívnou alternatívou, ktorá je efektívna, ekologická a ľahko použiteľná," hovorí Paul Hogan, viceprezident a generálny riaditeľ divízie spotrebiteľského tovaru spoločnosti Emerald Kalama.

Európska komisia klasifikuje Kalaguard®  SB benzoát sodný ako nízkorizikovú látku pre prípravky, na ktoré sa vzťahuje BPR, a uprednostňuje ho pred klasickými biocídmi, aby podporila používanie výrobkov s priaznivejším profilom pre životné prostredie, ľudí či zvieratá.

"Dnešní spotrebitelia chcú mať záruku, že výrobky, ktoré si kúpia, majú zelený profil a sú bezpečné pre ich domov. Práve z týchto hľadísk je Kalaguard® SB veľmi priateľské riešenie pre spotrebiteľov, ktoré je navyše identické s prírodným zložením, biologicky odbúrateľné a povolené na používanie v rámci programov zelenej značky ako sú Ecocert, Ecolabel a Nordic Swan. Kalaguard® navyše nie je dráždivý alebo škodlivý pre pokožku," uvádza Paul Wanrooij, riaditeľ pre rozvoj obchodu divízie spotrebiteľského tovaru.

Wanrooij uviedol, že Kalaguard® SB má tiež výhody pre výrobcov, pretože je ľahko použiteľný a vhodný pre širokú škálu výrobkov pre domácnosť. Je prakticky bez zápachu a bezfarebný, odoláva žltnutiu a vo všeobecnosti má malý vplyv na viskozitu.

Emerald vyrába Kalaguard® SB vo svojom výrobnom podniku v holandskom Rotterdame, kde aplikuje najvyššie štandardy kvality a zodpovedného podnikania, vrátane normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001.  

KONTAKT: Eileen Petridis, Falls Communications, +1-216-696-0229

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu