OTS: Huawei uvádza na trh prvý produkt optického prenosu kompatibilný ...

TASR, 1. marca 2024 8:02

OTS: Huawei uvádza na trh prvý produkt optického prenosu kompatibilný s fgOTN, ktorý vytvára inteligentný základ pre odvetvia elektrickej energetiky a dopravy

BARCELONA, 1. marca (TASR/OTS) - /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei predstavila na MWC Barcelona 2024 prelomový produkt optického prenosu, ktorý je prvým produktom s podporou štandardu fine-grain OTN (fgOTN) v tomto odvetví Táto inovácia vytvára stabilnú a spoľahlivú komunikačnú sieť pre energetický a dopravný sektor.

Význam bezpečných a spoľahlivých komunikačných sietí v odvetviach, ktoré sú životne dôležité pre národné hospodárstva a verejné blaho, ako je energetika a doprava, je neoceniteľný. V posledných desaťročiach sa komunikačná technológia SDH s tvrdými rúrami využíva najmä vo výrobných sieťach. S vývojom digitalizácie priemyslu vzrástol dopyt po širokopásmových výrobných komunikačných sieťach na podporu spektra vznikajúcich služieb, ako sú automatizované kontroly elektrického vedenia, inteligentná distribúcia energie, inteligentné monitorovanie diaľnic a inteligentné mýtne stanice.

V decembri 2023 telekomunikačný normalizačný sektor ITU (ITU-T) oficiálne schválil štandard fgOTN a zadefinoval ho ako technológiu novej generácie pre vývoj SDH.

Gu Yunbo, prezident divízie Huawei Enterprise Optical Business Domain, povedal: „Na základe našich rozsiahlych skúseností v odvetviach energetiky a dopravy spoločnosť Huawei uviedla na trh Huawei OptiXtrans E6600, prvý produkt, ktorý podporuje štandard fgOTN, s cieľom pomôcť zákazníkom vybudovať v inteligentnej ére plne optické komunikačné siete orientované na budúcnosť a poskytnúť stabilné a spoľahlivé zabezpečenie komunikácie pre služby kontroly v reálnom čase, služby riadenia výroby a integrované dátové služby."

Funkcie produktov optického prenosu Huawei kompatibilných s fgOTN:

Vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť: Tvrdé rúry na báze TDM zaisťujú 100 % fyzickú izoláciu medzi rôznymi službami. 99,999 % spoľahlivosť a deterministická nízka latencia na úrovni mikrosekundy zaisťujú prenos služby jedným odrazom s nulovým rušením a kolísaním, takže spĺňajú prísne požiadavky CBR služieb s malou granularitou, ako je diaľková ochrana či riadenie železničného vlaku.

Hladký vývoj: Jedinečná platforma MS-OTN umožňuje plynulé upgradovanie existujúcich produktov série Huawei E v živých sieťach na podporu fgOTN, so zachovaním kompatibility so službami PCM/PDH/SDH/ETH/SDI. Okrem toho spoločnosť Huawei prostredníctvom NCE zabezpečuje zjednodušené poskytovanie a spravovanie služieb blízke SDH, pričom zachováva známe postupy prevádzky a údržby.

10-násobná šírka pásma: Šírka pásma linky sa zvyšuje 10-krát, aby sa dosiahlo 100 G na vlnovú dĺžku, pričom budúci vývoj smeruje k dosahovaniu 800 G na vlnovú dĺžku, čo spĺňa rastúce požiadavky na šírku pásma inteligentných služieb. Flexibilný prístup k šírke pásma na strane klienta v rozsahu 2 Mbit/s až 100 Gbit/s spolu s úpravou šírky pásma bez zásahu rieši vyvíjajúce sa požiadavky inteligentných terminálov.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2350033/image.jpg

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring