OTS: Huawei, IUCN a globálni partneri vyzdvihujú ...

TASR, 6. júna 2023 16:59

OTS: Huawei, IUCN a globálni partneri vyzdvihujú najnovšie technológie na ochranu prírody

3. samit Tech4Nature, ktorý sa konal pri príležitosti 50. výročia Svetového dňa životného prostredia

Šen-Čen 6. júna /TASR/OTS) - /PRNewswire/ - Pri príležitosti 50. výročia Svetového dňa životného prostredia spoločnosť Huawei a IUCN vyzdvihli inteligentné riešenia na podporu efektívneho a spravodlivého riadenia a správy chránených a zachovávaných oblastí a rastúci význam technológií pri monitorovaní ohrozených druhov a ochrane ich prirodzených biotopov.

Spoločnosti Huawei a IUCN predstavili víziu chránených a zachovávaných oblastí s cieľom využiť digitálne technológie na pomoc pri dosahovaní globálnych cieľov v oblasti biodiverzity. Na samite bola predstavená Biela kniha o inteligentných chránených oblastiach, ktorú spoločne vypracovali Huawei, IUCN China a Čínska akadémia lesníctva, aby sa podelili o plán budovania inteligentných chránených oblastí na základe skúseností z chránených oblastí Číny.

Kľúčom k ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín je pochopenie distribúcie, správania, sezónneho sťahovania druhov a toho, ako môžu ľudské aktivity ovplyvniť ich vzorce. Vyžaduje si to rozsiahle údaje, čo môže byť náročné na získanie v odľahlých a ťažko prístupných oblastiach, ktoré často zhoršuje extrémne počasie. Včasné zhromažďovanie údajov a úsilie v oblasti výskumu sa spoliehali na to, že vedci v teréne nainštalujú fotopasce na zachytávanie snímok. Tieto kamery bolo potrebné udržiavať, meniť ich batérie a pamäťové karty a analyzovať; procesy náročné na čas a prácu, ktoré často viedli k údajom a snímkam starým niekoľko mesiacov.

Zavádzanie digitálnych technológií novej generácie, ako sú cloud computing, internet vecí, mobilný internet, veľké dáta a umelá inteligencia, umožňuje získavanie a interakciu údajov v reálnom čase. To je kľúčom k zlepšeniu inteligentného snímania, analýzy a riadenia ochrany druhov a úsilia o ochranu územia, vďaka čomu sú údaje účinnejšie, a tým lepšie pri ochrane prírody.

Od roku 2019 spoločnosť Huawei spolupracuje s viac ako 30 globálnymi partnermi vrátane IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) na uplatňovaní digitálnych technológií s cieľom dosiahnuť účinné výsledky v oblasti ochrany a obnovy v 46 chránených a zachovávaných oblastiach po celom svete, od tropických dažďových pralesov v čínskom Chaj-nane – domove najvzácnejšieho gibona na svete, po mokraďové oázy v Taliansku a koralové útesy pri východnom pobreží ostrova Maurícius.

Napríklad v rámci projektu Tech4Nature v Mexiku, kde Huawei spolupracuje s IUCN, agentúrou C-Minds, Polytechnickou univerzitou v Yucatane, neziskovou organizáciou Rainforest Connection a miestnou komunitou Dzilam, sa získalo viac ako 30 000 fotografií, 550 000 zvukových nahrávok a množstvo videonahrávok voľne žijúcich zvierat. Bol vyvinutý a natrénovaný algoritmus, ktorý pomáha identifikovať rôzne druhy, najmä jaguára, a do dnešného dňa tím identifikoval 119 druhov vrátane 5 jednotlivých kusov jaguárov.

„Za posledné tri roky spolupráce, počas ktorých s nami spoločnosť Huawei spolupracovala na preukazovaní zodpovedného využívania nových technológií pri ochrane prírody, sme dosiahli veľa. IUCN sa teší na dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Huawei ako technologickým lídrom, ktorý pomôže dosiahnuť globálne ciele, ako je cieľ zachovať do roku 2030 aspoň 30 % zemskej pôdy a vody," povedala Dr. Grethel Aguilar, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre IUCN.

Hlavným cieľom Bielej knihy o inteligentných chránených oblastiach je dosiahnuť účinnú ochranu chránených oblastí a trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Na základe tohto cieľa sa v Bielej knihe uvádza sedem hlavných scenárov vrátane ekologickej ochrany a obnovy, hospodárenia so zdrojmi a vedeckého výskumu.

V týchto identifikovaných scenároch je potrebné zaviesť štyri kľúčové funkcie, ktoré zahŕňajú komplexné viacrozmerné ekologické snímanie, integrovanú multi-sieťovú komunikáciu, ktorá sa dokáže prispôsobiť zložitému terénu, inteligentnú analýzu, ktorá dokáže spracovať obrovské množstvo údajov z viacerých zdrojov, a schopnosť uplatňovať analytické výsledky na prevádzku a manažment chránených oblastí. Tento plán navrhuje komplexnú architektúru riešenia pre inteligentné chránené oblasti založenú na najnovšom vývoji v oblasti digitálnych technológií.

„Strata biodiverzity a klimatické zmeny sú dve vzájomne prepojené globálne environmentálne krízy, ktoré si vyžadujú koordinované reakcie. Pri ochrane prírody môžu veda a technológie tiež pomôcť tisícom priemyselných odvetví s ekologickým rozvojom a lepšie zvládať klimatické zmeny," povedal Tchao Ťing-wen, predseda predstavenstva a predseda výboru pre udržateľný rozvoj spoločnosti (CSD) v Huawei.

Pcheng Sung, hlavný viceprezident a prezident oddelenia stratégie a marketingu IKT spoločnosti Huawei, povedal: „Zem je náš jediný domov. Digitálne technológie môžu pomôcť účinnejšie chrániť prírodné rezervácie a podporovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Našim pôvodným zámerom je zhrnúť praktické skúsenosti z oblasti vedy a techniky, ktoré pomôžu pri ochrane prírody, a spolupracovať s partnermi na podpore inteligentného vytvárania ďalších prírodných rezervácií."

Podľa správy Svetového ekonomického fóra New Nature Economy Report o novom hospodárení s prírodnými zdrojmi sa viac ako polovica svetového HDP, približne 44 biliónov USD, závisí od prírody a služieb, ktoré poskytuje. Klimatické zmeny a strata biodiverzity však ohrozujú prežitie a trvalo udržateľný rozvoj ľudstva. Nové hospodárenie s prírodnými zdrojmi by mohlo do roku 2030 generovať ročnú obchodnú hodnotu až 10,1 bilióna USD a vytvoriť 395 miliónov pracovných miest.

S cieľom preskúmať budúci potenciál inteligentnej ochrany prírody sa na samite zišli partneri TECH4ALL, vrátane vlády mexického štátu Yucatan, mexickej inovačnej agentúry C Minds, IUCN China, WWF Taliansko, organizácie Rainforest Connection a Národnej prírodnej rezervácie delty žltej rieky v Šan-tungu.

Kliknite a pozrite si samit ( https://www.huawei.com/en/tech4all/news-and-events/events/environment-day-2023)

Súvislosti

Tech4Nature, zahájená v roku 2020, je iniciatíva na ochranu prírody, ktorú spustili spoločnosť Huawei a IUCN a ktorej cieľom je umožniť viac ako 300 chráneným oblastiam na celom svete vyhodnotiť ich úspešnosť v oblasti ochrany prostredníctvom štandardov a digitálnych technológií ekologického zoznamu IUCN Green List. 5. júna je 50. výročie Svetového dňa životného prostredia. Svetový deň životného prostredia, ktorý vedie program OSN pre životné prostredie (UNEP) a ktorý sa od roku 1973 každoročne koná 5. júna, je najväčšou globálnou platformou pre environmentálny dosah verejnosti a oslavujú ho milióny ľudí na celom svete. V roku 2023 je usporiadateľom Pobrežie Slonoviny.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlhodobá iniciatíva a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálneho začlenenia. Cieľom projektu TECH4ALL, ktorý je podporovaný inovatívnymi technológiami a partnerstvami, je pomôcť podporiť začlenenie a udržateľnosť v digitálnom svete.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Huawei TECH4ALL na adrese

https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás na:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Kontaktujte kanceláriu programu TECH4ALL na

tech4all@huawei.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092301/Technologies_monitoring_biodiversity_nature_conservation_projects_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092302/Dr_Grethel_Aguilar_Deputy_Director_General_IUCN_gave_speech_summit_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092303/1.jpg

Foto– https://mma.prnewswire.com/media/2092304/2.jpg

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu