OTS: eZuce nadväzuje partnerstvo s akademickou obcou na Slovensku

TASR, 17. septembra 2015 18:29

"eZuce Labs na UPJŠ" v Košiciach sa stáva novou adresou inovácie produktu Viewme, ktorý je špičkou vo svojej oblasti.

BOSTON & KOŠICE, Slovensko 15. septembra 2015 --(TASR/OTS/BUSINESS WIRE) -- eZuce Inc., poskytovateľ otvorených vizuálnych kolaborácii a riešení unifikovanej komunikácie (UC) pre firmy a poskytovateľov služieb, dnes oznámil, že uzatvára dohodu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a ako prvá medzinárodná spoločnosť sa nasťahuje do úplne nového Univerzitného vedeckého parku Technikom. Dohodou o partnerstve UPJS získa prístup k videokolaboráciam a UC softwaru s technickou podporou priamo na mieste.

"Sme nadšení, že privítame spoločnosť ktorá sa venuje tvorbe inovatívneho komunikačného softvéru," povedal doc. RNDr Gabriel Semanišin, PhD., dekan prírodovedeckej fakulty UPJŠ. "Toho partnerstvo poskytne našim učiteľom a administrátorom prístup k špičkovým metódam komunikácie a rozšíri naše edukačné programy. Okrem toho je táto dohoda skvelým príkladom spolupráce medzi akademickou obcou a komerčnými sférami."

"Už teraz sa pripravujeme a tešíme na to, keď sa ďalšie technologické spoločnosti vydajú po stopách eZuce a zavítajú do Univerzitného vedeckého parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika," dodal dekan Semanišin.

"Už v minulosti sme mali možnosť spolupracovať s UPJŠ vďaka výskumnému partnerstvu medzi UPJŠ a California Institute of Technology (Kalifornská technická univerzita) v Pasadene," dodal zakladateľ a výkonný riaditeľ eZuce, Jerry Stabile. "Toto nové partnerstvo ešte viac sformalizuje a posilní našu spoluprácu s UPJS. Sme radi, že UPJŠ bude benefitovať z nášho špičkového produktového portfólia ktoré pridáva na hodnote mnohým americkým vysokoškolským inštitúciám."

Pre viac informácii o eZuce a jeho ponuke, navštívte ezuce.com.

O spoločnosti eZuce

eZuce je inovatívna technologická spoločnosť ktorá poskytuje vizuálne integrované a unifikované kolaboračné prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Software spoločnosti eZuce dáva do popredia vizuálnu interakciu, ľudský faktor a je zameraný na užívateľa a tým dovoľuje jednotlivcom aj celým tímom spolupracovať podľa svojich potrieb, obchodovať v správnom čase, na správnom mieste a na správnom prístroji. Naše riešenia využívajú otvorenú platformu eZuce OriginTM (známu tiež pod predošlým menom openUC), ktorá podporuje všetky prístroje koncového užívateľa a zároveň poskytuje v podstate neobmedzenú prispôsobiteľnosť, širokú funkcionalitu a možnosti práce lokálne ako aj cez cloud. V spojení s open-source ekonomickým modelom eZuce Origin znižuje prevádzkové aj kapitálové náklady a prináša bezkonkurenčné riešenie v oblasti vizuálnej kolaborácie podnikateľov a unifikovanej komunikácie.

O Univerzite Pavla Jozefa Šafárika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1959 ako druhá klasická univerzita na Slovensku. Jej 5 fakúlt – lekárska, prírodovedecká, právnická, filozofická a fakulta verejnej správy – združuje vyše 8 000 študentov a 1 250 zamestnancov. Univerzita poskytuje vzdelanie na troch úrovniach – bakalárskej, magisterskej, doktorskej a PhD a to v rôznych oblastiach. Vzdelávací proces tu prebieha v Slovenskom aj Anglickom jazyku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika poskytuje vysokoškolské vzdelanie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a v širokom medzinárodnom kontexte. Tiež intenzívne spolupracuje s akademickými a výskumnými inštitúciami po celom svete. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, a predovšetkým jej Prírodovedecká fakulta, patrí medzi najlepšie akademické a výskumné inštitúcie na Slovensku.

Prečítajte si zdrojovú informáciu na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150914006357/en/

Contacts

eZuce Inc.

Amy Guerrera, +1 978-296-1005 x 2016

amy.guerrera@ezuce.com

alebo

Pavol Jozef Šafárik University

Marián Kireš, +421 905 585 631

marian.kires@upjs.sk

Source: eZuce Inc.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu