OTS: Eurokľúče na 25 klientskych pracoviskách VšZP

TASR, 22. decembra 2014 14:53

Bratislava 22. decembra (TASR-OTS) - VšZP splnila svoj sľub, že do konca tohto roka nainštaluje no svojich klientskych pracoviskách špeciálne zámky, do ktorých pasuje eurokľúč. Prvý takýto zámok inštalovala VšZP ešte začiatkom septembra, a to symbolicky, v sídle svojho ústredia na Mamateyovej ulici v Bratislave. K dnešnému dňu môžu vážne chorí pacienti použiť eurokľúč už na 25 klientskych pracoviskách najväčšej zdravotnej poisťovne. VšZP je prvou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá na základe vzájomnej spolupráce s Asociáciou na ochranu práv pacientov v SR odborne a technicky podporila pilotný projekt implementácie Eurokľúča. Eurokľúč je kompenzačná pomôcka, ktorá pacientom zabezpečuje jednoduchší prístup k bezbariérovým toaletám, výťahom a dvíhacím plošinám. "Je prirodzené, že nám záleží na skvalitňovaní života a služieb pre vážne chorých pacientov. Sme presvedčení, že sme podporili správnu vec a že svojím príkladom inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie na Slovensku," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH.

Kontakt: Eva Ravingerová, hovorkyňa

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk vs

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring