OTS: Dôležitou súčasťou stratégie poisťovne MetLife je dobrovoľníctvo

TASR, 12. októbra 2022 11:00

Bratislava/Dedina Mládeže 12. októbra (TASR/OTS) – Dôležitou súčasťou stratégie poisťovne MetLife je aj dobrovoľníctvo. Aj preto spoločnosť spolupracuje už od roku 2014 s Centrom pre rodiny a deti v Dedine Mládeže.

Uplynulý týždeň poisťovňa v spolupráci s Centrom zorganizovala športové predpoludnie. Počas neho si deti vyskúšali rôzne športové aktivity a jednoduché prekážky, ktoré boli prispôsobené veku a zdatnosti dieťaťa. Po ich absolvovaní boli deti odmenené balíčkom, ktorý obsahoval sladké prekvapenie a potreby pre osobnú hygienu. Predpoludnie bolo zakončené diskotékou a deti dobrovoľníkom za odmenu predviedli svoje predstavenie Húsky, s ktorým sa budú prezentovať na podujatí v Českej republike.

Príjemnej akcie sa zúčastnilo desať dobrovoľníkov z poisťovne a dovedna 30 detí. „Dobrovoľníctvo má MetLife ´v krvi´, je to jeden z dôležitých aspektov stratégie, v rámci ktorého sa snažíme aj takouto formou dať niečo komunitám. Navyše, mesiac október sa nesie v duchu globálnej MetLife iniciatívy ´Dobrovoľníctvo s jasným cieľom´. Dôležité je, že deťom sme vyčarili úsmev na tvári a priniesli sme im zážitky, ktoré si budú ešte dlho pamätať,“ vysvetlila dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.

MetLife Centrum v Dedine Mládeže dlhodobo podporuje formou sponzorských darov, podielu z % dane, účasti na rôznych podujatiach, ktoré spoločnosť organizuje. Ako Žgančíková dodala, aj tentokrát okrem darčekov pre deti priniesli aj množstvo športových rekvizít a hygienických potrieb a po ukončení akcie ich personál Centra pohostil malým občerstvením.

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa prioritne špecializuje na poskytovanie starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré ku prežitiu pekných dní v istote potrebujú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Je prvou lastovičkou na Slovensku v zriadení špecializovaných samostatných skupín pre deti s duševnými poruchami. Zároveň zabezpečuje starostlivosť aj o zdravé deti v samostatnej usporiadanej skupine, ako aj mladým dospelým. Súčasťou činností centra je aj práca s rodinou v teréne, s cieľom pomáhať vytvárať bezpečné, zdravé a podnetné prostredie, aby deti ostali súčasťou svojej biologickej rodiny. Fungujú prostredníctvom samostatne usporiadaných skupín, aktuálne je ich šesť. Skupiny sú pretransformované na rodinné typy a jednu profirodinu.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu