OTS: Čína nedovolí žiadnym externým silám zasahovať do záležitostí ...

TASR, 20. decembra 2019 17:04

Čína nedovolí žiadnym externým silám zasahovať do záležitostí Hongkongu a Macaa

MACAO 20. decembra (TASR/OTS/PRNewswire) -- Správa z novín China Daily:

Prezident Xi Jinping vystúpil v piatok na stretnutí pri príležitosti 20. výročia návratu Macaa do vlasti a slávnostného uvedenia do úradu piatej vlády osobitnej administratívnej oblasti Macao (SAR).

Tu sú hlavné body:

Macao zažíva historicky najlepšie časy.

Za posledných 20 rokov dosiahlo Macao najsilnejší rast.

Prezident pripísal tento úspech spoločnému úsiliu vlády osobitného administratívneho regiónu Macao a ľudí z rôznych oblastí života, podpore ústrednej vlády a pevninskej Číny ako aj vedeniu Ho Hau-waha a Chui Sai-ona.

Ekonomika Macaa od svojho návratu do vlasti napredovala míľovými krokmi a jeho HDP na obyvateľa stúpol na druhý najvyšší na svete. Macao pevne zaviedlo ústavný poriadok založený na ústave a základnom zákone a od svojho návratu do vlasti v roku 1999 zlepšilo svoj systém riadenia.

Osobitný administratívny región Macao (SAR) zabezpečil, aby ústredné orgány vykonávali celkovú jurisdikciu a zároveň dôsledne dodržiavali vysoký stupeň autonómie.

Heslo "jedna krajina, dva systémy" bude adekvátnejšie implementované.

Krajania v Macau mali vždy pevnú vieru v "jednu krajinu, dva systémy".

Životaschopnosť a sila "jednej krajiny, dvoch systémov" sa naplno prejavia, pokiaľ bude pretrvávať pevné presvedčenie o jej zásadách a tieto sa budú v reáli aj napĺňať.

"Jedna krajina" je nevyhnutným predpokladom a základom "dvoch systémov".

Len keď bude isté, že nedôjde k narušeniu postupu "jedna krajina, dva systémy", môže filozofia "jednej krajiny, dvoch systémov" napredovať a stabilizovať sa.

Predpokladá sa zlepšenie správy SAR Macao.

Prezident Xi Jinping vyjadril nádej, že vláda osobitnej administratívnej oblasti Macao (SAR) bude držať krok s dobou a zlepší správu SAR.

Žiadal tiež vytrvať v úsilí o skvalitnenie chodu inštitúcií správy Macaa na základe právnych predpisov a zabezpečiť, aby boli vládne rozhodnutia dobre premyslené a aby boli verejné služby efektívne.

Macao by sa malo zamerať na vybrané aspekty a projekty založené na podmienkach regiónu a dobre navrhnutých postupoch s cieľom primerane diverzifikovať svoje hospodárstvo.

Macao by malo využiť príležitosť, ktorú prinesie výstavba Iniciatívy pásu a cesty a oblasti Veľkého zálivu Guangdong-Hongkong-Macao.

Čína nedovolí žiadnym externým silám, aby zasahovali do záležitostí Hongkongu a Macaa.

Vôľa čínskej vlády a čínskeho ľudu chrániť záujmy národnej suverenity, bezpečnosti a rozvoja je nesmierne veľká.

Chcem tu zdôrazniť, že po návrate Hongkongu a Macaa do vlasti sú záležitosti dvoch osobitných administratívnych regiónov vnútornými záležitosťami Číny a žiadne externé sily by na ne nemali ukazovať prstom.

KONTAKT: Wang Jianfen, +86-18500151556

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu