OTS: Chorôb z povolania pribúda, MetLife ponúka doplnkové poistenie ...

TASR, 7. februára 2024 11:00

OTS: Chorôb z povolania pribúda, MetLife ponúka doplnkové poistenie horných končatín

Bratislava 7. februára (TASR/OTS) - Počet prípadov chorôb z povolania na Slovensku už druhý rok po sebe rastie. Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že po rokoch, keď mal počet chorôb z povolania na Slovensku klesajúcu tendenciu, sa v roku 2021 situácia opäť otočila. Nárast počtu novopriznaných prípadov pokračoval aj v roku 2022, kedy pribudlo na Slovensku 525 prípadov chorôb z povolania.

Najčastejšie hlásenými boli v roku 2022 infekčné a parazitárne choroby (252 prípadov), choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (164 prípadov) a choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (44 prípadov).

Poisťovňa MetLife zareagovala na tento narastajúci trend a uviedla na trh ako jedna z mála poisťovní doplnkové poistenie „Horné končatiny“. Stúpajúcu tendenciu má aj ochorenie karpálneho tunelu. Je jedným z najčastejšie klasifikovaných chorôb z povolania horných končatín. Poistenie kryje trvalé následky úrazu a poranenia horných končatín, ako aj vybrané ochorenia rúk, ktoré nie sú kryté v iných poisteniach. Zároveň zahŕňa trvalé následky úrazu alebo invalidity.

Ako ďalej uvádza NCZI, najvyšší výskyt chorôb z povolania v roku 2022 podľa klasifikácie ekonomických činností bol v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to 254 nových prípadov. Z tohto počtu bolo hlásených 242 nových prípadov v zdravotníctve, ktoré v porovnaní s rokom 2021 predstavujú nárast o 48,5 %. Ďalej to bola priemyselná výroba (163 prípadov), ťažba a dobývanie (39), stavebníctvo (23) a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (12).

Syndróm karpálneho tunela je jedným z najčastejších chorôb z povolania. Trpia ním najmä pracovníci z výroby motorových vozidiel, napríklad montážnych pracovníkov, operátorov výroby, zámočníkov, brúsičov kovov, zváračov, ale aj mäsiarov či krajčírky. Najčastejším spúšťačom tejto choroby z povolania je preťažovanie končatín, či práca s vibračnými nástrojmi (brúsky, vŕtačky, zbíjačky, kladivá atď.).

Ochorenie karpálneho tunela sa v prvej fáze prejavuje brnením a slabosťou ruky. Postupne dochádza k oslabeniu jemnej motoriky prstov, keď bolesti môžu vystreľovať v oblasti lakťu, krčnej chrbtice a hlavy. Symptómy môžu človeka obmedziť natoľko, že ho trvalo obmedzia vo vykonávaní jeho práce, v ktorej ruky zohrávajú kľúčovú úlohu. S tým sa spája aj nečakaný výpadok príjmu. S diagnózou zápasia nielen ľudia v priemysle a výrobe, ale rovnako aj napríklad kaderníčky, kozmetičky, hudobníci, programátori či fyzioterapeuti.

„Ak sú vaše ruky nástroj pre výkon vašej profesie, alebo ak úraz alebo choroba rúk môže znamenať pre vás zásadný vplyv na existujúce zamestnanie, poisťovňa MetLife odporúča uzatvoriť doplnkové poistenie k poisteniu Trvalých následkov úrazu alebo Invalidity. Výplata poistného plnenia nezávisí od dĺžky liečenia úrazu a trvalé následky úrazu a poranenia horných končatín, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke, plní poisťovňa pripodobnením. Maximálna poistná doba je pritom do veku 70 rokov,“ dodala pre TASR Erika Poleková, Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife.

https://www.metlife.sk/individualne-poistenie/doplnkove-poistenie/doplnkove-poistenie-pre-dospelych

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring