OTS: CGTN: Prečo je pre Čínu rozvoj zameraný na ľudí kľúčový?

TASR, 5. júna 2023 16:26

Peking 5. júna (TASR/OTS) - /PRNewswire/ - V septembri 2021 zavolal obyvateľ Pekingu na mestskú horúcu linku a oznámil, že v blízkosti novopostavenej školy v pekinskej štvrti hospodárskeho a technologického rozvoja nejazdia žiadne autobusové linky.

O dva mesiace neskôr bola spustená nová autobusová linka. Čínske hlavné mesto, metropola s viac ako 20 miliónmi obyvateľov, prijalo od roku 2019 nový prístup k správe mesta. V súčasnosti spolupracuje so 49 štátnymi podnikmi a inštitúciami poskytujúcimi verejné služby a ponúka služby hlavnej horúcej linky mesta.

Celkovo 750 liniek prijíma otázky a sťažnosti miestnych obyvateľov týkajúce sa verejných služieb 24 hodín denne.

„Na základe všetkých prijatých hovorov na horúcu linku zisťujeme najčastejšie hlásené problémy alebo požiadavky mesta a potom prijímame opatrenia," povedal Geng Yu, vedúci oddelenia pre zlepšovanie „vybavovania sťažností po prijatí" na pekinskej mestskej správe služieb pre vládne záležitosti. „Do centra pozornosti kladieme ľudí bez ohľadu na to, či ide o správu mesta alebo poskytovanie služieb ľuďom."

Prístup vedenia mesta k riešeniu problémov obyvateľov veľa prezrádza o uvažovaní vlády v oblasti správy miest a o tom, ako sa správa k svojim obyvateľom.

V Číne je známe jedno staré príslovie: „Voda, ktorá drží loď nad vodou, ju môže aj prevrátiť." Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (ÚV KSČ), ho raz citoval, aby opísal vzťah medzi ľudom a stranou. V tomto prípade sa voda vzťahuje na ľudí, zatiaľ čo loď na vedenie strany.

Toto príslovie naznačuje, že len ak sa KSČ bude dobre starať o potreby ľudí, môže si získať ich podporu. Preto si KSČ stanovila za základnú zásadu slúžiť ľuďom celým srdcom.

Si Ťin-pching vyzval, aby sa „prioritne riešili problémy, ktoré vyvolávajú najsilnejšiu reakciu verejnosti a hrozia podkopaním samotných základov vedenia strany".

V správe, ktorú Si Ťin-pching predniesol na 20. celoštátnom zjazde KSČ v roku 2022, uviedol: „Musíme chrániť základné záujmy ľudu, zlepšovať jeho blahobyt a neúnavne pracovať na tom, aby rozvoj bol pre ľudí a podľa ľudí a aby sa ľudia o jeho plody delili. Musíme sa lepšie postarať o to, aby z výdobytkov modernizácie mali spravodlivý prospech všetci naši ľudia."

Si Ťin-pching tiež zdôraznil význam základnej zásady: „Snaha ľudí žiť lepší život musí byť vždy stredobodom nášho úsilia. Musíme sa naďalej a s nekonečnou energiou usilovať o dosiahnutie veľkého cieľa národného omladenia."

https://news.cgtn.com/news/2023-06-03/Why-is-people-centered-development-crucial-to-China--1kkmnFUe74Y/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

Video – https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu