OTS: Bol to skateboard či paddleboard? Na tom už nezáleží ...

TASR, 11. júna 2024 11:00

OTS: Bol to skateboard či paddleboard? Na tom už nezáleží. Na vašom poistení však áno.

Bratislava 11. júna (TASR/OTS) - Blížiace sa leto predpovedá skvelé zážitky a nové dobrodružstvá. Popri tom je ideálne plniť si sny a predsavzatia. Či už vyskúšate paddleboard, „oprášite“ skateboardovanie, alebo plánujete rekordne dlhý cyklovýlet, myslite nielen na cieľ vašich aktivít. Na to, aby ste si nové zážitky užili naplno, zaobstarajte si aj správne pripoistenie vás a pre všetkých členov rodiny od poisťovne MetLife.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) počet úrazov s následnou hospitalizáciou v roku 2022 stúpol o 10,8 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z nich až 67 percent bolo zapríčinených pádom, čo predstavuje viac ako 40.000 úrazov na celoslovenskú populáciu. Celkovo úrazy s hospitalizáciou z dôvodu pádu stúpli o 11 percent.

Keď sa nám stane nešťastný úraz, je neskoro sa pýtať, čo sme mohli urobiť inak. Či už to bol paddleboard, skateboard, turistika, alebo aj obyčajná prechádzka po parku, na tom už nezáleží. Na vašom poistení však áno. „Našim klientom poskytujeme napríklad dvojnásobné poistné plnenie z poistenia denných dávok liečenia úrazu pri úrazoch zapríčinených dopravnými nehodami. V roku 2023 sme najčastejšie plnili úrazy pri dopravných nehodách chodcov a cyklistov, až po nich nasledovali vodiči motorových vozidiel. Pribúdajú aj úrazy na kolobežkách, niekedy s fatálnymi následkami. Boli to však aj úrazy, ku ktorým došlo pri voľnočasových aktivitách, napríklad pád z trampolíny so zlomeným zápästím,“ uviedla Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.

Podľa NCZI priemerná dĺžka hospitalizácie trvala 6,1 dňa. Najčastejším zranením pri páde, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu, bolo poranenie bedra a stehna. Ďalšie zranenia pri páde, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu osoby, boli poranenia kolena a predkolenia, poranenia hlavy, poranenia pleca a ramena, poranenie lakťa a predlaktia a poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy.

Pri úrazovom poistení MetLife vypláca denné odškodné za liečenie úrazov s dobou liečenia už od 4 dní. Toto poistenie pomôže zmierniť výpadok príjmu poisteného alebo rodiča, ktorý sa stará o dieťa po úraze. Najčastejšie poistné plnenia z Poistenia denných dávok za liečenie úrazu sú pomliaždenia (napr. chrbtice, kĺbov, ramena), za nimi nasledujú podvrtnutia, natrhnutia kolenných väzov a rôzne vykĺbenia.

Druhou najčastejšou príčinou úrazu v roku 2022 bola dopravná nehoda. Najčastejšie sa obeťami a to až v 935 prípadoch stali cyklisti. Ďalej to boli cestujúci v osobnom automobile, či motocyklisti. U hospitalizovaných cyklistov najčastejšie dochádzalo k traumatickým vnútrolebkovým poraneniam, k zlomenine pleca a ramena, zlomenine lebky a tvárových kostí, alebo zlomenine predlaktia.

„Vážnejšie následky úrazov a dlhšiu dobu liečenia spôsobujú rôzne zlomeniny. MetLife ponúka viacero úrazových poistení. V rizikovom životnom poistení Trend Life, alebo Easy Risk si klient môže vybrať poistné krytie presne podľa jeho aktuálnych potrieb. Jedným z pripoistení, ktoré pri nehodách klienti oceňujú je Poistenie trvalých následkov úrazu. Keďže závažné poranenia často spôsobujú trvalé následky s finančným dopadom na celú rodinu, odporúčame verziu s progresiou. Čím sú trvalé následky závažnejšie, tým je plnenie vyššie (až do 10-násobku poistnej sumy). Keďže úrazy postihujú všetky vekové kategórie, umožňujeme našim klientom využitie až do 80. roku života,“ priblížila Poleková.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring