OTS: AXON Neuroscience oznamuje pozitívne výsledky vo vývoji nového...

TASR, 23. novembra 2020 15:00

AXON Neuroscience oznamuje pozitívne výsledky vo vývoji nového potenciálneho liečiva ACmab1 proti COVID-19.

Axon vytvoril potenciálne terapeutické protilátky, ktoré sú schopné neutralizovať vírus SARS-CoV-2

Axon v spolupráci s Virologickým ústavom Biomedicínsleho centra SAV úspešne otestoval účinnosť protilátok na živom víruse SARS-CoV-2

Axon prostredníctvom neutralizačných protilátok zmapoval zraniteľné miesta vírusu

Axon začal prípravu humanizačného procesu potenciálnych terapeutických protilátok, ktorý je nevyhnutným krokom na začatie klinického skúšania

Bratislava 23. novembra (TASR-OTS) - AXON Neuroscience (“Axon”), biotechnologická spoločnosť v štádiu klinického skúšania a svetový líder vo vývoji tau vakcín na liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby oznamuje, že úspešne otestoval prvé terapeutické protilátky na živom víruse SARS-Cov-2.

Počas vývoja vakcíny COVIDAX proti infekčnému ochoreniu COVID-19, sa firme Axon Neuroscience podarilo vytvoriť protilátky, ktoré dokážu efektívne zabrániť množeniu vírusu SARS-CoV-2. Prostredníctvom protilátok, ktoré ukázali svoju účinnosť v niekoľkých nezávislých testovaniach, sa firme podarilo zmapovať zraniteľné miesta vírusu, ktoré sú dostupné pre imunitný systém.

Michal Fresser, výkonný riaditeľ Axonu, povedal: „Koncept našej firmy je založený na nezávislom výskume, ktorý nepodlieha trendom, ale kráča svojou vlastnou cestou. Aj vďaka tomu môžeme dnes s radosťou oznámiť, že sa nám podarilo identifikovať protilátky, ktoré môžu mať terapeutický efekt u pacientov s potvrdeným COVID-19. Okrem vakcíny COVIDAX je našou ambíciou priniesť na trh aj liečivá, ktoré by dokázali zastaviť, alebo zmierniť infekčné ochorenie COVID-19. To by výrazným spôsobom odľahčilo zdravotný systém, ktorý je oblasťou najkritickejšie zasiahnutou pandémiou. Náš projekt sme sa rozhodli otvoriť bežným investorom cez investičnú webstránku (www.covidax.eu), pretože tak ako doteraz, chceme budovať slovenskú vedu nezávisle od politického tlaku a nadnárodných spoločností.“

ACmab1 (COVIMAX) - neutralizačné protilátky proti COVID-19

ACmab1 je terapeutický kandidát určený na liečbu infekčného ochorenia COVID-19. Protilátky dokážu zasiahnuť kľúčové časti vírusového S - proteínu a zabránia tak interakcii vírusu s cieľovými hostiteľskými bunkami, čo znemožňuje vírusu sa replikovať.

Vyjadrenie Norberta Žilku, vedeckého riaditeľa Axonu: „Počas vývoja vakcíny sa nám podarilo pripraviť protilátky, ktoré sme používali na mapovanie zraniteľných miest vírusu COVID-19. Niektoré z nich dokázali kompletne eliminovať vírus a preukázali tak svoj terapeutický potenciál. Ich účinnosť sme potvrdili v niekoľkých ďalších koncepčne odlišných testoch, ktoré sme vyvinuli na našom pracovisku. V ďalšom kroku sa sústredíme na proces humanizácie a následne by sme začali výrobný proces. Tieto kroky sú nevyhnutné pre začiatok klinického skúšania.“

Testovanie protilátok je realizované na pracovisku Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, kde sa účinnosť vybraných kandidátových protilátok skúša priamo na živom víruse SARS-CoV-2, ktorý sa množí na bunkových kultúrach. Výsledky týchto testov ukázali, že protilátky dokázali účinne zabrániť interakcii vírusu s hostiteľskou bunkou a zamedziť tak jeho množeniu.

RNDr. Boris Klempa, DrSc, Virologický ústav BMC, SAV dodal: „Pri tejto spolupráci využívame test, ktorý sa označuje ako Plak-redukčný neutralizačný test. Test musí prebiehať v našom špecializovanom laboratóriu z úrovňou biologickej bezpečnosti 3 (BSL3), keďže pracujeme priamo s infekčným vírusom SARS-CoV-2, konkrétne našim izolátom BMC5. Štúdia prebieha v striktne zaslepenom móde, takže od kolegov dostávame len očíslované vzorky, ktoré následne vyhodnocujeme z hľadiska ich schopnosti neutralizovať vírus, teda schopnosti zabrániť vírusu v infekcii buniek. U viacerých takýchto zaslepených vzoriek sme pozorovali veľmi jednoznačnú neutralizačnú aktivitu.“

O spoločnosti Axon Neuroscience

Axon Neuroscience je biotechnologická spoločnosť v štádiu klinického skúšania a priekopník vo vývoji peptidových vakcín proti dosiaľ neliečiteľným ochoreniam mozgu. Spoločnosť bola založená v roku 1999 a dnes má najväčší tím špecializujúci sa výlučne na vývoj peptidových vakcín proti Alzheimerovej chorobe na svete. Vedecké štúdie členov tímu firmy Axon boli publikované v špičkových vedeckých časopisoch ako Lancet Neurology alebo Neurology.

Popredná vakcína firmy Axon, AADvac1, je klinicky najpokročilejšou vakcínou vo vývoji, ktorá je určená na liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby. Koncom roka 2019 Axon úspešne ukončil II. fázu klinického skúšania AADvac1 na takmer 200 pacientoch s Alzheimerovou chorobou. Viac ako 80 % liečených pacientov s Alzheimerovou chorobou preukázalo vynikajúcu imunitnú odpoveď. Vakcína stimulovala produkciu veľkého množstva protilátok. Terapia dokázala spomaliť proces neurodegenerácie u liečených pacientov, takmer o 60 %. Vakcína AADvac1 bola bezpečná a dobre tolerovaná pacientmi.

Vďaka rozsiahlym vedomostiam a desiatkam rokov práce na vývoji imunoterapeutík, sa Axon rozhodol rýchlo reagovať na svetovú pandémiu a vytvoriť novú peptidovú vakcínu proti COVID-19 a tiež protilátky s potenciálne terapeutickým účinkom.

Upozornenie: Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu