OTS: ADL: Emergentný systém výrazne predražil distribúciu liekov

TASR, 25. mája 2017 14:54

Bratislava 25. mája (TASR-OTS) - Zavedenie emergentného systému (ES) do praxe výrazne predražilo distribúciu liekov na Slovensku. Vyplýva to z analýzy, ktorú zrealizovala Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL). Z dát poskytnutých jednotlivými členmi asociácie vyplynulo, že len približne 0,5 ‰ liekov z celkového objemu objednávok bolo v sledovanom období, t. j. od 1.4.2017, riešených v rámci špeciálneho, emergentného systému.

Málo dodávok, vysoké náklady na víkendové dodávky

„Emergentný systém jednoznačne neprimerane zdražil najmä činnosť distribučných spoločností. Z nami analyzovaných dát vyplynulo, že zatiaľ čo v bežnom režime prevádzky jeden človek v distribúcií vybaví v priemere 5 000 objednávok, v rámci emergentného systému cez víkend je potrebných 5 ľudí na to, aby bola do 48 h vybavená 1 objednávka. Systém sa ukázal ako cenovo neefektívny najmä z pohľadu mimoriadnych víkendových rozvozov, ktoré vyplynuli zo zavedenia nových pravidiel dodávok. Tzv. víkendové objednávky v rámci ES predstavovali cca 1 % z celkového počtu objednávok. Priemerná cena jedného lieku vyžiadaná prostredníctvom systému bola v sledovanom období v cene do 25 eur. Náklady na dopravu, v zákonom stanovenej lehote 48 h však predstavovali sumu približne 450 eur“ hovorí PharmDr. Koloman Gachall, prezident ADL.

Distribučné spoločnosti znášajú tiež po novom zvýšené náklady na personálne zabezpečenie dodávok. „V praxi to znamená, že musia mať v pohotovosti šoférov, skladníkov, service manažérov a ďalších ľudí v distribúcii, non-stop 365 dní v roku, čo predstavuje zvýšené mzdové náklady spojené s prácou počas víkendov a sviatkov,“ spresňuje prezident ADL. Tzv. víkendový režim sa preto z pohľadu distribučných spoločností ukazuje ako drahé a neefektívne riešenie.

Víkendové dodávky skomplikovali piatkové objednávky lekární

Z pohľadu lekární a lekárnikov nový systém zvýšil dostupnosť dlhodobo chýbajúcich liekov. Na druhej strane však víkendové dodávky v súvislosti so zákonnou 48 h lehotou prinášajú pre lekárne isté obmedzenia. „Zákonná, 48 h lehota, nie je vyhovujúca pre lekárne, ktoré majú cez víkend zatvorené. Prax tiež ukázala, že napr. piatkové objednávky liekov sú neefektívne a ich doručovanie je sťažené“ hovorí Koloman Gachall.

Vyraďovanie liekov z kategorizácie ako prirodzená ochrana, nie špekulácia

V súvislosti so zavedením emergentného systému sa tiež objavili informácie o zvýšenom počte žiadosti o vyradenie niektorých liekov z kategorizácie. Pre objektivitu je nevyhnutné pozerať sa na túto skutočnosť z pohľadu všetkých zainteresovaných strán.

Žiadosť o vyradenie lieku z kategorizácie je dnes pre držiteľov registrácie jedinou ochranou pred vysokými sankciami. Nedodanie lieku v zákonom stanovenej 48 hodinovej lehote však môže byť spôsobené aj objektívnymi príčinami, ako sú napr. výpadky vo výrobe a vôbec nesúvisia s reexportom.

„Takýto krok v danom prípade preto nie je možné považovať za "taktizovanie". Neočakávané výpadky z objektívnych príčin tu vždy boli, budú a sú, a to bez ohľadu na reexport. V prípadoch, ak sa z objektívnych príčin minie dodávka lieku za kratšiu dobu, ako bola plánovaná, je veľmi problematické a často krát aj úplne nemožné urýchlene doplniť tento výpadok ďalším dovozom. Výroba liekov sa štandardne plánuje 4 až 6 mesiacov vopred a má svoje ekonomické pravidlá. Máme za to, že je na rozhodnutí každého výrobcu, či konkrétne lieky bude mať záujem udržať na trhu ako kategorizované alebo nie.“ uzatvára prezident ADL.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring