Návod na obsluhu

Nový systém prehľadov očakávaných udalostí doma i vo svete.Do aplikácie Kalendárium záujemca vstupuje prostredníctvom klientskej zóny TASR cez záložku Prehľady (stĺpec vľavo), alebo priamo cez webovú stránku Kalendária. Prihlasovacie údaje do Kalendária sú totožné s prihlasovacími údajmi do klientskej zóny. V prípade potreby prosíme kontaktovať Úsek obchodu a marketingu TASR.

Po akceptácii údajov sa vám zobrazí chronologicky usporiadaný zoznam podujatí, ktoré sú avizované na daný deň. Ak chce vidieť podujatia v iný deň zvoľte kurzorom príslušný dátum v kalendári. V prípade, že kliknete na titulok podujatia pod ním sa Vám zobrazí krátky popis. V aktuálny deň sa pri titulku zobrazujú aj spôsoby akými v teň deň akciu pokrýva TASR (text, foto, video, zvuk, live).

Kliknutím na tlačítko "Zobraziť" na ľavej strane obrazovky pod kalendárom, máte možnosti vytvárať prehľady v rámci týždňov prípadne mesiaca. redaktori agentúry pridávajú podujatia postupne, tak ako ich informujú usporiadatelia podujatí.

Prostredníctvom priečinku "Filtre" máte možnosť vytvárať vlastné prehľady podľa jednotlivých kategórií. V priebehu dňa či týždňa viete selektovať podujatie podľa jednotlivých oblastí napríklad politika, ekonomika, kultúra a pod. Rovnako ich viete rozdeľovať podľa miesta konania či spôsobu realizácie. Kombináciou filtrov si viete vyselektovať napríklad zoznam podujatí z oblasti kultúry v Prešovskom kraji na jeden týždeň.

Po vyselektovaní zoznamu podujatí podľa vami zadaných kritérií kliknite na ikonku exportovať a označte, ktoré podujatie chcete zobraziť (prípadne všetky). Následne po stlačení ikonky exportovať vybrané vytvorí sa prehľadná tabuľka, chronologicky zoradených podujatí. V prípade, že máte záujem zobraziť akcie aj s popisom, označte políčko s popisom. Text môžete odkopírovať do textového editora, prípadne si ho môžete rovno vytlačiť.


Upozornenie
Ak má podujatie v priečinku čas údaj 00.00 znamená to, že organizátor buď presne neinformoval o začiatku, alebo ide o priebežné podujatie s viacerými časovými údajmi.

Ak sa v priebehu aktuálneho dňa objaví v prehľade podujatie označené zelenou farbou napr: TK premiéra vlády SR - znamená to, že toto podujatie bolo pridané operatívne v teň deň.

Ak sa v priebehu aktuálneho dňa objaví v prehľade podujatie označené červenou farbou napr: TK prezidenta SR - znamená to, že podujatie bolo operatívne v teň deň zrušené.

Ak sa pri podujatí neobjavuje v aktuálny deň žiaden zo spôsobov spracovania (text, foto, zvuk, video, live) znamená to, že TASR toto podujatie spravodajsky nepokrýva.Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu