Portál Vtedy.sk

Portál Vtedy.sk

TASR po ukončení projektu digitalizácie zverejní na nekomerčné použitie 90 percent zdigitalizovaných objektov, teda vyše 1 300 000 jednotiek. Sprístupnené objekty budú k dispozícii prostredníctvom špeciálneho a unikátneho portálu vtedy.sk, ktorý okrem iného ponúkne:

- archívne fotografie s možnosťou vyhľadávania a presunu po časovej osi

- tematické zložky (kultúra, veľké stavby minulosti, automobily, historické pamiatky, ikony socializmu, žatvy, zjazdy, oslobodenie, diaľnice, móda, nábytok, ...

- aktualizačné informácie k fotografiám (rozhovory s historikmi, analytikmi, politológmi, módnymi tvorcami, ...)

TASR sprístupňuje dominantnú časť objektov pre verejnosť, na vedecké a študijné účely. Objekty ponúkame v kvalitnom a vysokosofistikovanom vyhľadávacom a editačnom prostredí. Systém sa priebežne aktualizuje, prebieha postprocesing, dopĺňanie a skvalitňovanie archívnych obsahov.

VSTUP DO DIGITÁLNEHO ARCHÍVU: FOTOBANKA TASR

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring