OTS: Za čo pri zásielkách zodpovedá špeditér a za čo dopravca?

OTS, 21. júna 2019 13:00

Bratislava 21. júna (TASR/OTS) - Keď príde pri preprave k poškodeniu alebo strate zásielky, prípadne jej nesprávnemu doručeniu, začne sa nepríjemné a často zdĺhavé riešenie reklamácie a náhrady škody. V tomto prípade je, okrem iného, dobré vedieť aj to, za čo je zodpovedný špeditér a za čo dopravca, pretože ak sa vo všetkom vyznáte, vyhnete sa mnohým zbytočným komplikáciám a doručenie zásielky bude bezproblémové, prípadne viete, na koho sa v danom okamihu môžete obrátiť.

Zodpovednosť špeditéra
Špeditér, teda zasielateľ musí k nákladnému listu priložiť colné doklady a všetky ďalšie potrebné doklady a informácie nevyhnutné pre prepravu. Za všetky potrebné doklady zodpovedá špeditér.

Nesie teda zodpovednosť aj za škody spôsobené chýbajúcimi, neúplnými alebo neplatnými dokladmi a taktiež neúplnými alebo chýbajúcimi informáciami. Ak sa teda zásielka oneskorí alebo nebude doručená, môže za to niesť zodpovednosť aj odosielateľ.

Zodpovednosť prepravcu
Cestná preprava je najrozšírenejší spôsob prepravy na krátke a stredné vzdialenosti, najmä vďaka vybudovanej cestnej sieti. Lenže počas nakladania a vykladania zásielky, ako aj počas prepravy, môže dôjsť k mnohým komplikáciám.

Dopravca je zodpovedný za poškodenie alebo stratu zásielky po prevzatí od odosielateľa. To znamená, že sa zodpovedná aj za svojich zamestnancov a škody spôsobené ich konaním.

Ak škoda vznikne v čase, kedy je zásielka v rukách dopravcu, obvykle sa vina prisudzuje jemu. Za omeškanie doručenia, ako už bolo spomenuté, môže byť zodpovedný aj špeditér, alebo nepredvídateľné okolnosti, ako je napríklad živelná pohroma.

Výhody cestnej prepravy
Pokiaľ ide o miesto nakládky a vykládky, cestná preprava je flexibilná a dostupná. Navyše je dostupná aj cenovo a pomerne rýchla. Zásielku je tak mnohokrát možné naložiť priamo v sklade a vyložiť na mieste doručenia bez zbytočných prekládok.

Vybudovaná cestná sieť diaľnic a rýchlostných ciest umožňuje efektívnu prepravu nielen v rámci EÚ ale aj celej Európy. Na väčšie vzdialenosti sa dá kombinovať s vlakovou, leteckou alebo lodnou dopravou. Cestná má však svoje najväčšie zastúpenie a poskytuje v mnohých smeroch zákazníkom ten najlepší komfort, čo platí aj z pohľadu zodpovednosti za prípadnú škodu dopravcom alebo špeditérom.


UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu