OTS: Union zdravotná poisťovňa ako jediná dáva 100 eur na zuby každému

TASR, 19. júla 2019 12:21

Bratislava 19. júla (TASR-OTS) - Už od minulého roka majú možnosť všetci poistenci Union zdravotnej poisťovne využiť príspevok až vo výške 100 eur na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu. Týka sa to dospelých a rovnako aj detí. Príspevok 100 eur môžu využiť všetci poistenci už aj v prvom roku poistného vzťahu. Príspevok na doplatok za zubné ošetrenie a na dentálnu hygienu je spolu 100 eur na rok a platí pre ľubovoľný počet ošetrení, pričom môže byť vyplatený aj za jedno ošetrenie. Union zdravotná poisťovňa tak potvrdzuje pozíciu lídra na trhu v dentálnych benefitoch.

„Náš dentálny benefit od marca 2018 využilo už takmer 45 000 našich poistencov. Sme radi, že týmto spôsobom pomáhame našim poistencom zlepšiť starostlivosť o zuby a aj zmierňovať finančnú záťaž, ktorá je s návštevou zubára, či dentálneho hygienika spojená. Príspevok 100 eur môžu naši poistenci využiť na akékoľvek výkony s doplatkom poistenca v zubnej starostlivosti, či už ide o dentálnu hygienu, korunky, mostíky a podobne,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako dodala, doplatky u zubára sa pohybujú často v desiatkach, či dokonca stovkách eur. Aj preto Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré poistencom vykompenzujú finančné výdavky za zdravotnú starostlivosť. Zubný benefit je zaujímavý najmä pre vekovú skupinu od 20 do 49 rokov, ale samozrejme využívajú ho aj deti a aj poistenci nad 70 rokov. V porovnaní s minulým rokom, kedy Union zdravotná poisťovňa ako prvá zdravotná poisťovňa začala svojim poistencom vracať doplatky za ošetrenie u zubára, sa počet žiadostí výrazne zvýšil. Nárast pacientov je tak v stomatologických ambulanciách, ako aj u dentálnych hygienikov. Poistenci najčastejšie žiadajú o príspevok na dentálnu hygienu, ďalej fotokompozitné výplne, endodontické ošetrenia a korunky.

Podmienkou čerpania benefitu je absolvovanie preventívnej prehliadky u stomatológa v predchádzajúcom kalendárnom roku. O príspevok môže poistenec požiadať prostredníctvom Online pobočky do 90 dní od dátumu ošetrenia.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu