OTS: Spencer Stuart vytvára novú pobočku z divízií zameraných na vyhľadávanie...

TASR, 15. júla 2019 15:23

OTS: Spencer Stuart vytvára novú pobočku z divízií zameraných na vyhľadávanie talentov, ktoré získal od firmy Aon

Chicago 15. júla (TASR-OTS)(PRNewswire) - Spencer Stuart, popredná poradenská spoločnosť na vyhľadávanie manažérskych talentov, dnes oznámila založenie novej pobočky, ktorá nadväzuje na získanie divízií pre kultúru a angažovanosť, posudzovanie lídrov a rozvoj a ľudské zdroje a vyhľadávanie talentov od firmy Aon 1. júla tohto roku. Spoločne budú tieto divízie teraz tvoriť jednu entitu s názvom Kincentric: A Spencer Stuart Company.

Názov je síce nový, ale Kincentric má už za sebou dlhú históriu pomoci klientom v oblasti podpory zmien a naštartovaní úspešnej prevádzky prostredníctvom globálneho tímu expertov, overených poznatkov a intuitívnych technológií.

Kevin Connelly, nový výkonný riaditeľ spoločnosti Kincentric a bývalý prezident a výkonný riaditeľ firmy Spencer Stuart, hovorí: „Z nášho názvu vyplýva, že Kincentric dáva do popredia ľudí v podniku. Budeme aj naďalej pomáhať organizáciám realizovať zmenu zvnútra a prichádzať s novými spôsobmi odhaľovania potenciálu ľudí a tímov."

Dlhoročné skúsenosti firmy Kincentric dopĺňajú portfólio poradenských služieb spoločnosti Spencer Stuart, vrátane posudzovania manažérov a rozvoja, následníctva výkonného manažmentu, efektívnosti tímov, tvorby kultúry, efektívnosti správnych rád a zvládania fúzií z pohľadu personálu.

Ben Williams, výkonný riaditeľ spoločnosti Spencer Stuart, dodáva: „Ide o ďalší krok na ceste k rozšíreniu našich poradenských služieb pre klientov. Manažment sa čoraz viac zameriava na vedenie, kultúru a angažovanosť pri presadzovaní zmien a pozitívnych výsledkov vo svojich organizáciách a spojenie Spencer Stuart a Kincentric ponúka jedinečnú príležitosť hlbšej spolupráce so správnymi radami a najvyšším manažmentom na kritickej úrovni."

Viac informácií o nových pobočkách nájdete na: www.kincentric.com.

O spoločnosti Spencer Stuart

V Spencer Stuart vieme, ako záleží na vedení. Organizácie na celom svete veria, že im pomôžeme s rozhodnutiami na vysokej úrovni, ktoré majú trvalý vplyv na ich podniky. Prostredníctvom našich výkonných vyhľadávacích, poradenských a riadiacich služieb pomáhame budovať a zdokonaľovať vysokovýkonné tímy pre vybraných klientov od veľkých nadnárodných spoločností cez novovznikajúce spoločnosti až po neziskové inštitúcie.

Spoločnosť je v súkromných rukách od roku 1956 a jej hlavným záberom je rozširovanie poznatkov, informácií a výsledkov prostredníctvom spoločného úsilia tímu odborníkov vo viac ako 60 pobočkách ponúkajúcich 50 praktických špecializácií v približne v 30 krajinách. Predstavenstvo a vedúci predstavitelia sa neustále obracajú na spoločnosť Spencer Stuart s problémami meniacich sa potrieb vedenia v oblastiach, ako je vyhľadávanie vedúcich pracovníkov na vrcholovej úrovni, nábor správnych rád, efektivita predstavenstva, plánovanie nástupníctva, dôkladné hodnotenie vrcholového manažmentu, angažovanosť zamestnancov a mnoho ďalších aspektov kultúry a efektívnosti organizácie. Viac informácií o spoločnosti Spencer Stuart nájdete na stránke: www.spencerstuart.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/946676/Kincentric_Spencer_Stuart_Logo.jpg

Kontakt:

Ben Machtiger, SPENCER STUART, Bmachtiger@spencerstuart.com, 212 336.0214

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu