OTS: Organizácia International Baccalaureate ruší registračný poplatok za...

TASR, 19. júla 2019 15:27

OTS: Organizácia International Baccalaureate ruší registračný poplatok za skúšky s cieľom znižovať finančnú náročnosť a eliminovať bariéry pre študentov na celom svete

New Orleans 19. júla (TASR-OTS)(PRNewswire) - Organizácia International Baccalaureate (IB) v snahe znížiť finančné bariéry vznikajúce pre študentov a školy participujúce na jej jedinečných programoch dnes oznámila, že upúšťa od poplatku 172 USD, ktorý študenti tradične platili v rámci „registrácie kandidátov" (ako samostatný poplatok okrem individuálnych predmetových skúšok).

Rozhodnutie znížiť náklady na hodnotenie študenta by malo pomôcť študentom na celom svete absolvovať ďalšie predmetové skúšky alebo aj kompletný diplomový program. Okrem toho by malo umožniť viacerým školám zapojiť sa do komunity viac ako 5 000 IB škôl po celom svete.

„Kľúčovou súčasťou nášho poslania je pripravovať mládež na život v medzinárodnej komunite, ktorá má kvalitné vzdelanie, je viacjazyčná a otvorená v myslení a pohľade na svet, inými slovami, novú generáciu vzdelanú spôsobom, ktorý jej umožňuje premýšľať o globálnych, národných a miestnych výzvach," hovorí generálny riaditeľ organizácie International Baccalaureate (IB) Dr. Siva Kumari.

„IB sa snaží pripraviť budúcu pracovnú silu tak, aby bola schopná čeliť globálnym zmenám, novej priemyselnej a technologickej revolúcii či umelej inteligencii. Chceme, aby z nich boli aktívni študenti s kritickým myslením, pretože tieto hodnoty sú momentálne relevantnejšie  ako kedykoľvek predtým," dodala.

Zrušenie registračného poplatku je posledným zo série rozhodnutí IB o zmiernení finančnej záťaže s cieľom zaviesť otvorenejší prístup. Nedávno organizácia poskytla zľavy pre školy, ktoré ponúkajú tri alebo viac programov IB a rozšírila svoje investície do profesionálneho rozvoja IB pedagógov ponukou niektorých zo svojich kurzov zdarma.

Po investovaní do technológií, ktoré v priebehu posledných 10 rokov zmodernizovali systémy hodnotenia IB a zavedení dôkladného riadenia nákladov je IB schopná zdieľať finančné výhody priamo so študentmi a školami, poznamenal Kumari.

„Chceme vychovávať skutočne rozhľadených a múdrych ľudí, ktorých svet potrebuje v 4. priemyselnej revolúcii," povedal Haif Bannayan, riaditeľ divízie kontaktu a konferencií. „V samotnom jadre vzdelávacej filozofie IB je podpora agilných a hĺbavých študentov, a preto veríme, že náš svetový model rozvoja pracovnej sily 21. storočia musí byť otvorenejší."

O organizácii International Baccalaureate

Organizácia IB vznikla v roku 1968 s cieľom zabezpečovať vzdelávanie študentom od 3 do 19 rokov v podobe štyroch programov zameriavajúcich sa na výučbu kritického a samostatného myslenia a vedenia študentov k hodnotám ako je starostlivosť a logické myslenie. Učebné osnovy z dielne IB sú zavedené vo viac ako 5000 školách v približne 150 krajinách sveta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949366/International_Baccalaureate_Multilingual_Logo.jpg

Kontakt: 

Natalie Laukitus, natalie.laukitis@ksbrave.com

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu