OTS: Nepodali ste si ešte prihlášku na vysokú školu? FSEV UK má riešenie...

TASR, 12. marca 2015 15:31

Nepodali ste si ešte prihlášku na vysokú školu? FSEV UK má riešenie Budúci finanční analytici, bankári a investori: Študujte na Fakulte sociálnych a  ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorá Vám poskytne základy pre vysnívanú prácu.

Bratislava 12. marca (TASR-OTS) - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského otvára v akademickom roku 2015/2016 pre študentov nový akreditovaný magisterský študijný program „Aplikovaná ekonómia“ zameraný najmä na uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí by chceli byť v budúcnosti súčasťou ekonomického, bankového a finančného sektora na Slovensku aj v  zahraničí. Program spája poznatky ekonomickej teórie, bankovníctva a  finančného investovania s kvantitatívnymi prístupmi na báze optimalizácie, ekonometrie a matematického modelovania sociálno-ekonomických a rozhodovacích procesov a implementáciou informačných technológií. Absolventi študijného programu „Aplikovaná ekonómia“ získajú po skončení dvojročného štúdia titul Mgr. a získajú perspektívu uplatnenia v ekonomickom manažmente na rôznych úrovniach hospodárskej sféry, ktoré sú v pracovnej sfére žiadané a aj finančne zaujímavo ohodnotené. Prihlášku na Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského so zameraním na magisterský študijný program „Aplikovaná ekonómia“ je možné zaslať do 4. mája 2015. Viac informácií na www.fses.uniba.sk

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt von

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu