OTS: Na celom svete prichádzajú do praxe aktualizované testy TOEIC Bridge®

TASR, 15. júla 2019 11:38

Princeton, New Jersey, 15. júla 2019 (TASR/OTS/PRNewswire) - Po úspešnom spustení a administrácií aktualizovaného testu štyroch oblastí TOEIC Bridge® v Japonsku, Kórei a na Taiwane pokračuje ETS v uvádzaní novej batérie testov TOEIC Bridge na celom svete.

Komplexná batéria testov TOEIC Bridge od firmy ETS poskytuje užívateľom efektívny a objektívny nástroj na meranie a pochopenie jazykových zručností v angličtine od úrovne začiatočníkov až po pokročilých.

Aktualizované testy TOEIC Bridge sa zameriavajú na základnú znalosť anglického jazyka až po strednú úroveň angličtiny spoľahlivým hodnotením všetkých štyroch komunikačných zručností - počúvania (s porozumením), čítania, hovorenia a písania - v každodennom živote a bežných scenároch na pracovisku, ktoré odrážajú moderné jazykové využitie a komunikačné metódy.

Táto batéria poskytuje spätnú väzbu výkonnosti a umožňuje efektívnejšiu výučbu, ktorá zase pomáha užívateľom napredovať na ceste k pokročilej znalosti anglického jazyka. Okrem toho užívatelia zažijú väčšiu flexibilitu a pohodlie, pretože zručnosti sa teraz dajú kombinovať do doplnkových modulov, aby vyhovovali ich špecifickým potrebám.

"Skúsenosti zo zadávania z testov TOEIC Bridge v minulosti v oblasti počúvania a čítania a testy z hovorenia a písania sú dôkazom nášho záväzku poskytovať vysokokvalitné hodnotenia pre študentov angličtiny na základnej úrovni," povedal Dr. Feng Yu, výkonný riaditeľ programu TOEIC® vo firme ETS. "Aktualizované testy TOEIC Bridge boli vyvinuté s použitím rovnakej úrovne noriem a kontroly kvality, vďaka ktorej je program TOEIC dôveryhodným globálnym štandardom na meranie vedomostí z anglického jazyka na pracovisku.

Aktualizovaná spätná väzba z testov TOEIC Bridge umožňuje užívateľom efektívne merať vlastné každodenné komunikačné zručnosti v angličtine. Používatelia môžu napríklad s dôverou využiť skóre a informácie z testov na:

-- Zaradenie jednotlivcov do primeraného jazykového kurzu, ktorý zodpovedá ich zručnostiam.

-- Monitorovanie a umiestnenie jednotlivcov do zamestnania, ktoré si vyžaduje základnú a stredne pokročilú úroveň komunikačných zručností.

Hodnotenie efektivity začiatočníckych tréningových programov

Jednotlivci si môžu vybudovať základné zručnosti v jazyku, ktoré ich pripravia na napredovanie k vyššej úrovni znalostí z angličtiny. Okrem iného môžu užívatelia taktiež použiť výsledky z testov TOEIC Bridge na:

-- Identifikáciu relatívne silných a slabých stránok užívateľov s ohľadom na rôzne jazykové zručnosti.

-- Sledovanie alebo porovnávanie vývoja alebo zlepšovania jednotlivca v čase s cieľom monitorovať rozvoj jazykových zručností alebo celkovú odbornosť.

-- Určenie pripravenosti na vyučovanie na vyššej úrovni anglického jazyka a hodnotenie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktualizovaných testoch TOEIC Bridge, prosím kontaktuje vašu lokálnu pobočku ETS Preferred Network (EPN).

O programe TOEIC®

Program TOEIC je už 40 rokov lídrom v odvetví, ktorý stanovuje globálny štandard hodnotenia komunikačných zručností v anglickom jazyku potrebných na pracovisku. Hodnotenia TOEIC sú najpoužívanejšie na celom svete, pričom viac ako 14 organizácií v minimálne 160 krajinách dôveruje hodnoteniu testov TOEIC pri dôležitých rozhodnutiach. Viac informácií o programe TOEIC nájdete na stránke toeicglobal.com.

O firme ETS

V ETS rozvíjame kvalitu a rovnosť vo vzdelávaní ľudí na celom svete vytváraním hodnotení založených na dôkladnom výskume. ETS slúži jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a vládnym agentúram tým, že prispôsobuje riešenia pre certifikáciu učiteľov, výučbu anglického jazyka a základné, stredoškolské a postsekundárne vzdelávanie a vedenie výskumu, vypracovávanie analýz a štúdií v oblasti vzdelávania. ETS vznikla ako nezisková organizácia v roku 1947 a každoročne vyvíja, administruje a vyhodnocuje viac ako 50 miliónov testov - vrátane testov TOEFL® a TOEIC®, testov GRE® a hodnotenia The Praxis Series®  vo viac ako 180 krajinách približne na 9000 miestach sveta. www.ets.org  

KONTAKT: Stephanie Winters, 1-609-359-5789, mediacontacts@ets.org

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu