Vyhodnotenie Školského servisu za 1. kvartál 2012

TASR, 31. marca 2012 8:41

Prečítajte si, čo nové pribudlo v školskom servise TASR v prvých troch mesiacoch roka 2012.

Vážení pedagógovia, študenti a žiaci,

Prvý štvrťrok roku 2012 ubehol ako voda a je tu čas, aby sme opäť zhodnotili vašu prácu v rámci Školského servisu TASR. Už viackrát sme s radosťou konštatovali, že tento projekt si získal medzi vami značnú priazeň. Teší nás to hlavne preto, že mnohí študenti a žiaci sa ukázali ako skutočné talenty v oblasti komunikácie a spracovávania informácií, čo má pre budúcnosť slovenskej žurnalistiky osobitný význam. Aktuálnou novinkou, ktorú ste určite už postrehli je to, že sme začali vaše články uverejňovať aj v TASR na spravodajskom portáli www.teraz.sk. V tejto súvislosti pripomíname, že aby mohol byť váš príspevok publikovaný, musí byť nielen aktuálny, ale mal by obsahovať aj obrazovú prílohu (fotografie). V každom prípade pôjde o vybrané, najzaujímavejšie a najlepšie spracované príspevky s vysokou dávkou tvorivosti autorov. Ak sa vám správa nedá vložiť do systému (registrácia autora), pošlite ju mailom na skola@tasr.sk a prípadný problém vyriešime.

O vašej aktivite v prvých troch mesiacoch tohto roku svedčia nasledujúce čísla: TASR na školskom okruhu vydala 462 správ, 217 fotografií, 6 zvukov (iba zo škôl).

Medzi najaktívnejších jednotlivcov patrila napríklad Veronika Moncoľová zo Serede. Má iba11 rokov a píše, vzhľadom na jej vek, naozaj pekné články o všetkom, čo sa v ich škole deje. Z vysokoškolákov si pozornosť zaslúži Lucia Rusnáková z UK Bratislava (rozhovor so spisovateľkou Danušou Dragulovou Faktorovou, rozhovor s Bkomplexom (Matuš Lenický) absolventom VŠMU a jedným z najväčších talentov na slovenskej elektronickej scéne, ktorý vydal skladbu Beautifull Lies v slávnom vydavateľstve Hospital Records). Zaujala nás aj Nikola Kokiová z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa púšťa aj do vážnejších politických tém, či milovník literatúry Michal Mário Šťastný z Gymnázia J.C. Hronského z Vrútok so svojimi literárnymi pokusmi. Z toho istého gymnázia je aj aktívna prispievateľka do Školského servisu TASR Martina Šuhajdová. Z článkov stredoškolákov z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou (Miriama Prievalská, Ria Gehrerová, ale aj ďalší) sa dozvedáme nielen o dianí na škole, ale aj o tom, ako oni vidia problémy mladých ľudí na Slovensku. Bratia Geršioví (Tomáš UK Bratislava, Patrik UCM Trnava) robia už tradične takmer profesionálnu prácu. K článkom, okrem fotografií a zvukových záznamov, začali posielať aj krátke videá. Tohtoročná maturantka z Gymnázia Park mládeže v Košiciach Romana Valenčáková nám zaslala zaujímavú poviedku a na jej pokračovanie už netrpezlivo každý piatok čakajú naši čitatelia.

Pri hodnotení vášho aktívneho zapájania sa do Školského servisu TASR by sme radi vyzdvihli aj nasledujúce školy:

Základnú školu Juraja Fándlyho, Sereď
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Základnú školu Ivana Branislava Zocha, Revúca, Petra Jilemnického 94/3
Základnú školu L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
Zš s Mš Gbely
Základnú školu s materskou školou, Liptovská Teplička
ZŠ s MŠ Podolínec
ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
ZŠ Turnianska 10, Bratislava
ZŠ Budkovce
ZŠ P.K. Hostinského Rimavská Sobota
Súkromnú základnú školu, Tr. SNP 104, Košice

Zo stredných škôl nás mimoriadnou tvorivou aktivitou študentov zaujali najmä:

Stredná odborná škola, Poprad
Stredná zdravotnícka škola, Lučenec, Lúčna 2
Stredná zdravotnícka škola Trenčín, J. Braneckého 4
Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou
SOŠ Komenského 12, Trebišov
Obchodná akadémia Poprad
Obchodná akadémia, Sereď
Obchodná akadémia, Šurany
Stredná OŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Gymnázium P.U. Olivu Poprad
Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad
Gymnázium J.Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
Gymnázium, Golianova 68, Nitra 3
Gymnázium Hlinská, Žilina
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Vrútky
Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou
SOŠD Martin – Priekopa

Spomedzi vysokých škôl by sme radi vyzdvihli hlavne:

Univerzitu sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Katolícku univerzitu v Ružomberku
Prešovskú univerzitu,
Univerzitu Komenského, Bratislava
Univerzitu Konštantína Filozofa, Nitra

Za prvý štvrťrok tohto roka si novinárske preukazy „vypísali“:

Dominika Jaďuďová, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Mgr. Zuzana Gavorová, Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina-Hájik
Branislav Kebísek, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Lenka Ondrášová, 17 rokov, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Veronika Moncoľová, 5.A, 11 rokov, Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď
Barbora Križáková, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín, Palackého 4
Monika Hrádocká, 15 rokov, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Ivana Mišáková, študentka Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Miriam Prievalská, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou
Mgr. Monika Šenková, zástupkyňa pre 1. stupeň, ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Matúš Mažgút, ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Jozef Gruchlák, Katolícka univerzita Ružomberok
Martina Šuhajdová, Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky
Karolína Lacová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Pripomíname, že na získanie novinárskeho preukazu treba napísať 5 článkov. Ak je medzi vami niekto, kto podmienku splnil a preukaz ešte nemá, pošlite nám fotografiu a adresu, prosím, kde vám ho zašleme.
Upozorniť vás chceme aj na možnosť zapojiť sa do Témy TASR: Škola urbanizmu. Navrhnite a nakreslite svoje vysnívané mesto, ako si predstavujete mesto, kde by ste chceli bývať, s akými susedskými požiadavkami, akou vybavenosťou v okolí, prípadne s akým dopravným systémom. Ako si predstavujete ideálne sídlisko, v akom dome by ste chceli bývať a prečo, či by ste (ne)chceli bývať vo výškových budovách, ako by ste chceli cestovať do práce a ďalšie.... Medze sa naozaj nekladú, práve naopak, boli by sme zvedaví, ako si s touto témou poradíte.

Môžete si pomôcť (ale nemusíte) aj týmito pomocnými podtémami:
1. Architektúra môjho mesta. Vzťah historického a moderného.
2. Výhody a nevýhody rodinných domov, hromadnej bytovej výstavby a iné.
3. Tvorba ulíc a mestskej štvrti. Nielen dom má svoje miestnosti, kde človek pracuje, odpočíva, či sa zabáva, ale aj mesto má svoje časti, kam sa chodí za oddychom, kultúrou, prácou a podobne. Vzťahy medzi jednotlivými časťami mesta, ako medzi sebou súvisia.
4. Rôzne uhly pohľadov na tieto súvislosti, ako napríklad samotný názor detí, starších, či hendikepovaných obyvateľov, investorov, ale aj mesta samotného.
5. Mesto nad zemou a mesto pod zemou (Od výškových budov cez podzemné garáže až po tepny mesta – kanalizácie, rozvody energií).
6. Doprava v meste.
7. Mesto sa musí tvoriť naozaj pre všetkých ľudí, a preto je nesmierne potrebné sa zaoberať mestotvorbou zo všetkých uhlov pohľadu.

Vážení pedagógovia, študenti a žiaci,

z hodnotenia prvého štvrťroku 2012 vyplynulo, že vaša snaha zapájať sa do Školského servisu TASR naberá obrátky. Veríme, že vo svojom tvorivom úsilí budete naďalej pokračovať. Školy, ktoré sa doteraz nezapojili do projektu TASR do každej školy, majú stále šancu. Pošlite nám články z diania vo vašej škole alebo meste na adresu skola@tasr.sk, radi rozšírime okruh našich prispievateľov. Ak máte nejasnosti, prípadne ste stratili alebo nemáte vstupné heslá, napíšte nám. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu i na vaše námety do budúceho obdobia.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu