List generálneho riaditeľa TASR
Vážení pracovníci v školstve, študenti, žiaci,

dovoľte, aby som Vás srdečne pozdravil a vyjadril hlboké ocenenie Vašej práci. Tlačová agentúra Slovenskej republiky i ja osobne ako rodič - a v neposlednom rade i vyštudovaný učiteľ - citlivo vnímame problematiku školstva a hlboko si uvedomujeme strategický význam vzdelania pre človeka, spoločnosť a jej budúce smerovanie. Aj so zreteľom na spomínané súvislosti prišla TASR s projektom, ktorý svojím rozsahom a filozofiou je, domnievame sa, unikátnym prepojením mediálnej sféry a školstva s akcentom na nekomerčné hodnoty.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku. Cieľom tohto projektu je prispieť k mediálnej výchove na všetkých stupňoch škôl, umožniť prácu s reálnym agentúrnym produktom, podporiť tvorbu a distribúciu nekomerčných informácií. Projekt umožní prístup k najaktuálnejšiemu agentúrnemu servisu, využívanie správ z tohto servisu pre školy, učiteľov a žiakov v rámci vzdelávania, ale i pre školské časopisy, rádiá, weby i pre tvorbu učebníc...

Okrem toho TASR prevádzkuje špeciálny web pre žiakov a študentov s množstvom zaujímavých multimediálnych informácií, ktorí tvoríte vy: žiaci, študenti, učitelia... Poteší nás, ak sa do projektu zapojí aj Vaša škola tým, že nám budete posielať informácie o všetkom, čo pokladáte za dôležité. My vám vydáme novinárske preukazy a spolu budeme propagovať dianie na vašej škole.

Každej škole sme poslali informáciu o prístupe do našich servisov.
Chápem, že v dennom tlaku povinností často riešite iné priority, napriek tomu verím, že ponuka multimediálnych informácií, ktoré Vám TASR dáva bezodplatne k dispozícií, nájde reálne uplatnenie práve vo Vašej škole. Pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky bude cťou, ak práve Vaši dnešní žiaci, študenti, sa zajtra stanú našimi spolupracovníkmi – novinármi.

S úctou
PhDr. Jaroslav Rezník
Generálny riaditeľ TASR
Užitočné kontakty:
Posielanie správ, obsah správ, editácia: skolskyservis@tasr.sk

Jana Ikrényiová: 0905 207 754, 02/59210 308, jana.ikrenyiova@tasr.sk,

Mgr. Michal Užák, obchodný manažér, tel: +421 2 59210 126, mobil: +421 907 940 253
e-mail: michal.uzak@tasr.sk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu