Súdy: Vyhlásili výberové konanie na miesta sudcov Správneho súdu v Bratislave

23. septembra 2022 16:51
Bratislava 23. septembra (TASR) - Poverená predsedníčka Správneho súdu v Bratislave Eva Behranová vyhlásila výberové konanie na 14 voľných miest sudcu Správneho súdu v Bratislave. "Termín na predkladanie žiadostí je do 21. októbra 2022 (vrátane)," informoval o tom TASR hovorca Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Michal Hajtol. V prípade potenciálnych uchádzačov doplnil, že so súhlasom Súdnej rady SR môže minister spravodlivosti odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej desať rokov je činný v právnickom povolaní, rovnako tak v prípade toho, kto konal a rozhodoval najmenej desať rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné. Celý text vyhlásenia sa nachádza na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, Súdnej rady SR i NSS SR. em lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu