Oznámenie: Odovzdávanie ocenení Sociálny čin roka 2021

22. septembra 2022 13:48
Odovzdávanie ocenení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za významnú pomoc rodinám a za Sociálny čin roka 2021 sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra o 17.30 h v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí 11 v Bratislave. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a podobne). Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 6. júna. Zaslané nominácie vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov. Účasť je potrebné potvrdiť na adresu press@employment.gov.sk do pondelka 26. septembra, do 12.00 h. TASR o tom dnes informovala riaditeľka tlačového odboru MPSVR SR Jana Pôbišová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu