Odpustovou svätou omšou vyvrcholila púť na levočskej Mariánskej hore

3. júla 2022 13:12
Levoča 3. júla (TASR) - Slávnostnou odpustovou svätou omšou v nedeľu vyvrcholila tradičná púť na levočskej Mariánskej hore. Celebroval ju košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Hlavným mottom tohtoročnej púte bola myšlienka Rodinná láska ako povolanie a cesta svätosti. "Naozaj, nič nie je v týchto našich časoch dôležitejšie, potrebnejšie a zároveň zraniteľnejšie, ako je život v rodine," uviedol arcibiskup v úvode kázne. Omša bola spojená s obnovou manželských sľubov. Program púte sa začal v nedeľu 26. júna, prepojená bola s diecéznym stretnutím rodín, ktoré nadviazalo na desiate svetové stretnutie rodín v Ríme. Tento rok na mieste zároveň oslávili 100 rokov od konsekrácie baziliky na Mariánskej hore Jánom Vojtaššákom. Podľa moderátora púte Jozefa Lapšanského dosiahla účasť po oba hlavné víkendové dni zhruba po 150.000 ľudí. "Pokiaľ hodnotíme celý pútnický týždeň od 26. júna do 3. júla, dovedna bolo všetkých účastníkov 400.000," uviedol pre TASR. Za jeden z dominantných znakov tohtoročnej púte označil obrovský záujem o spovedanie, keď sa pred spovednicami stále tvorili rady ľudí. Púť sa koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie. Levoča patrí k najstarším pútnickým miestam východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia. hol man mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu