Vyjadrenie: MPSVR: S.Gaborčáková vystúpila na konferencii o pomoci seniorom

19. mája 2022 16:32
Bratislava 19. mája (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Soňa Gaborčáková prijala pozvanie českého ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečky. Záverečná konferencia Starnutie je výzva, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok v Prahe, bola zameraná na oblasť seniorskej politiky v ČR a celej EÚ. Diskusia bola rozdelená do 4 panelov, ktoré viedli kvalifikovaní odborníci. Zástupkyňa rezortu práce sa stretnutia zúčastnila formou videokonferencie. Prvý zo štyroch diskusných blokov s názvom Možnosti dosiahnutia spravodlivých dôchodkov zhodnotil demografický vývoj, starnutie spoločnosti a jeho neskoršie dopady na spoločnosť. Skupina odborníkov predstavila možné prognózy a návrhy na zlepšenie situácie. Závery tohto bloku priamo nadväzovali na druhú časť konferencie venovanej politike starnutia v ČR a EÚ. Problémy v tejto oblasti vychádzajú zo štúdií o starnutí populácie a zvýšenej potreby tomu prispôsobiť štátny systému. Túto potrebu spracovali český kolegovia do jednotného dokumentu, ktorý vznikol v rámci činnosti projektu pod názvom Strategický rámec prípravy na starnutie spoločnosti 2021-2025. Po predstavení Strategického rámca jednotlivý účastníci predstavili a následne popísali hlavné tézy o danej problematike za svoju organizáciu a jej priority v ďalšom období. Počas tohto bloku vystúpila aj štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková. Počas svojej prezentácie vyzdvihla dôležitosť demografických prognóz, ktoré patria medzi najpresnejšie štatistické ukazovatele a ponúkajú presný obraz o stave spoločnosti v budúcnosti. Tieto prognózy boli dôležitým základom pre spracovanie Národného programu aktívneho starnutia, ktorý schválila Vláda SR už aj pre ďalšie obdobie, a to na roky 2021–2030. Ďalšími impulzmi pre spracovanie predstaveného dokumentu boli dlhodobé zmeny rodinnej ako aj zmeny ekonomiky s dôrazom na digitalizáciu. Národný program aktívneho starnutia rozoberá všetky oblasti života ľudí. Stratégia je zameraná na všetky osoby aktívne sa pripravujúce na starnutie a osoby vo vyššom veku, ktoré by z tohto dôvodu mohli byť akýmkoľvek spôsobom znevýhodňované. Popoludní prišiel na rad tretí a štvrtý blok diskusie. Tieto bloky boli venované novej téme, a to čo nám ukázala padémia COVID- 19 o starnutí a senioroch v našej spoločnosti, dopady sociálnej izolácie a zadefinovanie pojmu osamelý senior. V závere stretnutia odborníci a koordinátori projektu Implementácia politiky starnutia na krajskú úroveň, predstavili spôsob, ako nadviazali spoluprácu s krajmi, obcami, regionálnymi organizáciami a spolkami. Rovnako počas príhovoru uviedli príklady z praxe medzigeneračnej spolupráce a plánovania politiky starnutia. "Dôležitým záverom stretnutia je fakt, nevnímať rastúci počet seniorov, ako záťaž našej spoločnosti a jednotlivých segmentov služieb, ale ako príležitosť rozvoja tzv. striebornej ekonomiky, a v rámci nej aj segmentov služieb, prispôsobených potrebám seniorov," doplnila po konferencii štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková. TASR o tom dnes informovali z tlačového odboru MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu