Kežmarok: V zariadení pre seniorov pribudli komfortnejšie izby

15. januára 2022 15:20
Kežmarok 15. januára (TASR) - Lôžkové oddelenie v dvoch blokoch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Kežmarku zrekonštruovali. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Barbora Sosková, cieľom projektu, ktorého rozpočet predstavuje takmer 463.000 eur, bolo zvýšenie samostatnosti klientov, kvality poskytovaných služieb a ubytovacieho komfortu. Na každom z dvoch oddelení je desať dvojlôžkových a štyri jednolôžkové izby. V rámci rekonštrukcie zväčšili ich rozmery, zabezpečili bezbariérovosť, vybudovali sociálne zariadenia v rámci obytnej jednotky a zaistili protipožiarnu bezpečnosť v súlade s platnou legislatívou. "Ukončili sme tretiu etapu rekonštrukcie, ktorá sa skladala z dvoch oddelení, C1 a C2. Systematickou, cielenou a dlhodobou prácou a úsilím sa nám podarilo vybudovať štandard, ktorý tu už dávno mal byť a ktorý sme doháňali. Rekonštrukcia prebiehala počas plnej prevádzky a počas pandémie ochorenia COVID-19, čo si vyžadovalo veľkú dávku odvahy a dôslednej prípravy," povedala riaditeľka zariadenia Marcela Ištocyová. "Som rád, že nové izby, ktoré sme slávnostne odovzdali k užívaniu, budú pre svojich obyvateľov domovom, v ktorom prežijú kvalitný život v rodinnej atmosfére," povedal primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Mesto zároveň zriadilo fond, prostredníctvom ktorého bude finančne prispievať obyvateľom s trvalým pobytom v Kežmarku na úhradu služieb poskytovaných v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby vzhľadom na zvýšenie cien. Zariadenie pre seniorov Kežmarok oficiálne otvorili 1. januára 1975. Domov dôchodcov bol najprv špecifikovaný ako domov sociálnych služieb pre mentálne chorých ľudí. Po troch rokoch sa zariadenie transformovalo na domov dôchodcov s celokrajskou pôsobnosťou. V roku 2002 prešlo zariadenie do pôsobnosti mesta Kežmarok. man ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu