N. Baňa: Enviroprojekt Záhradný les má za sebou prvú komentovanú prehliadku

17. októbra 2021 17:47
Nová Baňa 17. októbra (TASR) – V Novej Bani, v rekreačnom areáli Zvonička, pútnickom mieste Kohútovo a na trase, ktorá ich spája, sa v uplynulých dňoch uskutočnila pilotná komentovaná prehliadka projektu Záhradný les. Zúčastnili sa na nej deti miestnej základnej školy, pričom v budúcom roku bude v ponuke krajskej cestovnej kancelárie Za horami za dolami. Projekt pred dvomi rokmi iniciovali a zároveň realizovali tamojšie Mestské lesy na základe vypracovaných podkladov od odborníkov z Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Projekt výsadby finančne podporila aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK vo výške 16.063 eur. Na ploche 1,35 ha bolo vysadených 101 stromov, 2459 krov a zastúpené sú pôvodné domáce i exotické cudzokrajné dreviny. "Na jeseň 2020 sme zorganizovali slávnostné otvorenie Záhradného lesa, ktorého súčasťou bola aj prehliadka a výklad k jednotlivým drevinám za účasti realizátora výsadby Mária Janigu. Na otvorenie sme pozvali aj deti z jednej školy z Novej Bane, a tým sa prechádzka obohatená zaujímavosťami o stromoch veľmi páčila. Vtedy sme si povedali, že by sme prehliadky mohli robiť na pravidelnej báze, predovšetkým pre žiakov prvého stupňa základných škôl," hovorí o pozadí vzniku nápadu komentovaných prehliadok Gabriela Matlovičová z OOCR Región GRON. "V budúcom roku, hneď ako stromom opäť narastú listy, by sme chceli komentované prehliadky začať organizovať na pravidelnej báze. Plánujeme zaradiť prehliadku do ponuky krajskej cestovnej kancelárie Za horami za dolami pre širokú verejnosť. Zároveň by sme radi prehliadku ponúkli aj základným školám, či iným organizáciám venujúcim sa deťom. Prehliadka je vhodným spestrením vyučovania pre prvý stupeň a možnosťou, ako deti vzdelávať pre nich atraktívnou formou priamo v lese," uviedla k plánom riaditeľka OOCR Región GRON Mária Pátková. K produktu komentovanej prehliadky Záhradného lesa bola počas leta vytvorená aj ilustrovaná brožúra, ktorú dostane každý detský účastník zdarma. jop pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu