Vyjadrenie: MV SR pokračuje v boji s extrémizmom aj na európskej úrovni...

13. októbra 2021 18:47
Vyjadrenie: MV SR pokračuje v boji s extrémizmom aj na európskej úrovni, aktuálnou výzvou je radikalizácia v online priestore a nárast dezinformácií Bratislava 13. októbra (TASR) - Sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) si v roku 2021 pripomína 10. výročie svojho pôsobenia. RAN dokázala počas svojej existencie pomocou pracovníkov v teréne premieňať prejavy nenávisti a agresívne správanie na porozumenie a spoluprácu. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila výročná videokonferencia, ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník Vendelín Leitner. Vyše 6 000 pracovníkov Siete EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii pomáha ľuďom, ktorí sa stali ich obeťami prívržencov extrémizmu a radikalizácia alebo patria do skupín, ktoré sú v európskom priestore najviac ohrozené. Za úspechom tejto siete sa skrýva široká spolupráca medzi terénnymi pracovníkmi, policajtmi, sociálnymi pracovníkmi, učiteľmi, pracovníkmi prevencie kriminality, či politickými lídrami a mimovládnymi organizáciami. Rýchla výmena informácií umožňuje oveľa pružnejšie reagovať na aktuálne dianie a zamerať svoje prevenčné úsilie na tie oblasti, kde je to najviac potrebné. Sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN)poskytuje odborné znalosti na viacerých úrovniach v mnohých tematických pracovných skupinách, v rámci ktorých sa Ministerstvo vnútra SR dlhoročne podieľa na výmene poznatkov a presadzuje stredoeurópsky náhľad na uvedené problematiky. Pandémia COVID –19 priniesla pre Sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) nové výzvy. Kým vo svojich začiatkoch bola prevencia zameraná na prejavy náboženského extrémizmu a terorizmu, dnes sú to čoraz viac krajne pravicoví prívrženci a v kontexte pandémie aj konšpiračné teórie a dezinformácie v online priestore. Účelová manipulácia pandémie, snaha o rozvrat demokratických hodnôt a polarizácie spoločnosti prostredníctvom konšpiračných naratívov prítomných predovšetkým v online prostredí, podnecovanie k nenávisti k náboženským či etnickým menšinám, to je len zlomok prejavov, ktoré pandémia vyeskalovala. Okrem toho urýchlila šírenie nenávistných prejavov a extrémistickej propagandy. Konšpiračné prejavy a teórie podnecujúce násilie boli uznané za jednu z najvýraznejších hrozieb, ktorým v súčasnosti čelíme. Téma je aktuálna aj v kontexte napadnutí mobilných očkovacích jednotiek a zdravotníkov na Slovensku. V tomto duchu sa niesla aj správa, ktorú predniesol štátny tajomník MV Vendelín Leitner. “Vo výsledku je našou najväčšou výzvou obnova dôvery spoločnosti voči štátnym inštitúciám a zníženie polarizácie medzi obyvateľmi Slovenskej republiky. Na dosiahnutie tejto méty budeme pokračovať v našom úsilí vytvoriť prostredie, v ktorom nebude pre extrémizmus a nenávistné prejavy miesto. Prvým krokom bolo prijatie Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 začiatkom tohto roka,” skonštatoval V. Leitner. TASR o tom informovali z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu