Vyjadrenie: ÚNMS SR: Celoslovenská konferencia o kvalite vo vzdelávaní so ...

11. októbra 2021 17:15
Vyjadrenie: ÚNMS SR: Celoslovenská konferencia o kvalite vo vzdelávaní so zameraním na zavádzanie manažérstva kvality na školách Bratislava 11. októbra (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) SR zorganizoval 6. októbra 2021 celoslovenskú konferenciu pre stredné školy so zameraním na možnosti a úroveň zavádzania manažérstva kvality na školách. Cieľom konferencie bolo podporiť možnosti implementácie systémov manažérstva kvality v oblasti školstva. Vďaka realizácii národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ bolo na ÚNMS SR zriadené CAF centrum, ako stredisko podpory a vzdelávania v oblasti zlepšovania kvality. CAF centrum pomáha aj stredným školám zaviesť model CAF ako jeden z nástrojov komplexného manažérstva kvality. Konferencia sa konala formou on-line a zúčastnilo sa jej 55 zástupcov stredných škôl. Ako prezentujúci vystúpil Mgr. I. Žigo, školiteľ a konzultant modelov CAF a EFQM, zástupcovia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca, Strednej odbornej školy Pruské, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova, Bratislava a Obchodnej akadémie Bolečkova, Nitra. Vo svojich príspevkoch zdieľali svoje skúsenosti so zavádzaním manažérstva kvality na školách. Hovorili predovšetkým o možnostiach zavedenia tohto efektívneho systému riadenia do ich praxe. Najviac rezonovali otázky finančnej podpory predovšetkým zo strany zriaďovateľov a štátu, ale aj otázky zamerané na poskytnutie metodickej podpory pri zavádzaní modelu CAF zo strany ÚNMS SR. Konferencia otvorila nové obzory pre stredné školy a zodpovedala na otázky, ako začať proces trvalého zlepšovania a priblíženia sa k najefektívnejšiemu riadeniu svojej školy. Viac informácií o implementácií modelov manažérstva kvality sa dozviete osobne prostredníctvom riaditeľky odboru projektového riadenia ÚNMS SR alebo elektronicky na kvalita@normoff.gov.sk. TASR o tom informovala Andrea Bartová z kancelárie predsedníčky ÚNMS SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu