Vyjadrenie: MŽP: Reakcia Ministerstva životného prostredia SR na klamstvá...

13. septembra 2021 13:31
Vyjadrenie: MŽP: Reakcia Ministerstva životného prostredia SR na klamstvá organizátorov zhromaždenia v Banskej Bystrici: Zastavte šírenie lží Bratislava 13. septembra (TASR) - V súvislosti s protestom v Banskej Bystrici (9. 9. 2021), ktorý sa zameral na zmarenie úsilia ministerstva životného prostredia (MŽP) realizovať Programové vyhlásenie vlády v oblasti reformy národných parkov, sa MŽP obracia na členov Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení neštátnych lesov a Slovenskej poľovníckej komory, aby prestali s politickou radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu. Niektorí z predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií totiž už v júni tohto roku odmietli vecnú diskusiu o pripravovanej reforme národných parkov. Vtedy ignorovali, resp. demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci vyzývalo MŽP a tiež osobne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (22. 6. 2021, Bôrik). Od tejto demonštratívnej ignorácie začali byť spomínané záujmové organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie hoaxov o reforme národných parkov. Boj proti reforme národných parkov je ale iba zásterkou pre boj voči vláde a jej programu. Preto dotyční predstavitelia iniciujú namiesto dialógu iba samé protesty, ústiace dokonca do prejavov násilia. S poľutovaním konštatujeme, že tým opustili apolitickú pozíciu, pre ktorú sa zaviazali vo svojich stanovách. Namiesto riešenia vlastných tém sa politizujú a prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových organizácií vykročili proti poslaniu a záujmom svojich organizácií a aj svojich vlastných členov. Klamstvami zvolávali ľudí Rezort životného prostredia sa cíti povinný upozorniť verejnosť, že organizátori protestov v Banskej Bystrici neklamali len o obsahu zákona o ochrane prírody, ale zavádzali aj o cieľoch reformy národných parkov. Klamali tiež v tvrdení, že zvolávateľmi protestov v Banskej Bystrici sú aj významné organizácie ZMOS a SPPK. Nebola to pravda. MŽP sa obáva, že klamstvá a radikálna politizácia budú v týchto záujmových organizáciách pokračovať, a to znemožní dialóg, po ktorom volá MŽP. Spolitizovaní predstavitelia záujmových organizácií už nie sú schopní vnímať vecnú rovinu zákona o reforme národných parkov. V opačnom prípade by si iste všimli, že zákon o reforme národných parkov získal významnú podporu špičiek vedeckej a akademickej obce práve v dobe konania ich nezmyselného banskobystrického protestu. Po desiatkach tisícov občanov, množstve kultúrnych a odborných osobností sa za reformu národných parkov postavili akademické autority, ktoré sa zaoberajú ochranou lesa a prírody – Slovenská akadémia vied (SAV): „Novela zákona o ochrane prírody chráni naše prírodné bohatstvo“, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: „Podpora reformy ochrany prírody“, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Banskej Bystrici: „Podpora reformy ochrany prírody“, ako aj Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene prostredníctvom stanoviska na sociálnych sieťach. Táto podpora pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov, schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných parkov. Dialóg s nimi ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie. Reforma ochrany prírody = rozvoj slovenských regiónov MŽP apeluje na autority a členov organizácií slovenského lesníctva a poľovníctva, aby zastavili politickú radikalizáciu niektorých predstaviteľov svojich záujmových organizácií. To isté adresujeme majiteľom súkromných lesov. Extrémistická politika je na úkor riešenia vecných problémov, ktoré cítia vlastníci lesov. MŽP už neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg. Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o reforme národných parkov a vyvolávajú politickú radikalizáciu a extrémistické metódy politického boja. MŽP bude verejnosti aj naďalej trpezlivo vysvetľovať skutočný obsah a ciele reformy národných parkov a vyvracať dezinformácie. V skutočnosti je totiž program reformy národných parkov súčasne aj programom sociálneho pozdvihnutia regiónov a ich občanov. Tí, ktorí sa snažia zmariť reformu národných parkov, maria aj šancu na každoročný prílev desiatok miliónov eur, ktoré prostredníctvom MŽP vyčlenila Európska únia a tiež slovenská vláda v Pláne obnovy a odolnosti na pro-environmentálne ciele. Práve tieto financie konečne prinesú nové príležitosti a zastavia odliv mladých a schopných ľudí. MŽP presadzuje reformu, ktorá pozdvihne sociálnu situáciu a kvalitu života, čo minulé vlády iba deklarovali. Lenže pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ je nevyhnutné prijať a do života uviesť zákon o reforme národných parkov. Preto je tento zákon pre opozíciu takým tŕňom v oku. Chcú totiž zmariť každú šancu súčasnej vlády priniesť prospech občanom Slovenska. MŽP ale verí, že napriek polenám, ktoré nám naši odporcovia hádžu pod nohy, bude táto vláda aj prostredníctvom reformy národných parkov pokračovať v odstraňovaní korupcie a v sociálnom pozdvihnutí regiónov Slovenska. TASR o tom dnes informovali z tlačového oddelenia MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu