Oznámenie: TK ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka

27. júla 2021 16:28
Tlačová konferencia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka a štátnej tajomníčky rezortu práce Soňe Gaborčákovej sa uskutoční v stredu 28. júla o 10.00 h v priestoroch MPSVR SR, miestnosť na prízemí, budova A, Špitálska 4 v Bratislave. Téma: Informácie o vyplácaní mimoriadnej odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, centier pre deti a rodiny ako aj zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Účasť je možné potvrdiť spätne na email tlačove@praca.gov.sk TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu