Oznámenie: Aktuálne opatrenia v NR SR pre zástupcov médií

11. januára 2021 11:32
Bratislava 11. januára (TASR) - V nadväznosti na aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou šírenia ochorenia COVID-19, si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnom režime pre mediálnych pracovníkov v rámci Národnej rady SR v tomto období. Na základe rozhodnutia poslaneckého grémia zo dňa 7. januára 2021, bude zástupcom médií umožnený vstup do budovy NR SR len v čase rokovania pléna alebo verejného zasadnutia výborov, a to nasledovným spôsobom: -Vstup pracovníkom médií do Národnej rady SR bude počas rokovacích dní umožnený len v rámci presklennej časti vstupného foyer v celkovom počte 15 osôb, a to z dôvodu kapacitných možností daného priestoru. Predpokladom pre umožnenie vstupu do tohto priestoru bude dodržiavanie rozostupov, ochrana rúškom, hygiena rúk, kontrola telesnej teploty pri vstupe. -Novinári sa budú môcť pohybovať zároveň aj vo vonkajšom vyhradenom priestore pred hlavným vstupom. Do vnútorného priestoru budú postupne vpúšťaní 15 minút pred začiatkom rokovania NR SR. -Foto materiál a video materiál z rokovania pléna NR SR zabezpečí a distribuuje redakciám Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou. - Tlačové konferencie a mediálne výstupy poslancov NR SR za účasti médií sa budú môcť uskutočňovať výlučne v exteriéri pred hlavným vstupom do budovy NR SR. Rozsah účasti médií a dodržiavanie hygienických opatrení bude na rozhodnutí a zodpovednosti organizátora/zvolávateľa tlačovej konferencie, keďže v prípade tlačových konferencií sa nejedná o povolenú výnimku zo zákazu hromadných podujatí, t.j. nejde o schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov alebo o zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Uvedomujeme si vzniknuté komplikácie a obmedzenia, avšak ide len o dočasné opatrenia súvisiace s rapídnym zhoršením epidemiologickej situácie v poslednom období, ktorých účelom a prioritou je ochrana zdravia všetkých prítomných osôb. Prosíme preto o obozretnosť a ohľaduplnosť, a taktiež o rešpektovanie pokynov zamestnancov Kancelárie NR SR. Zároveň vyzývame pracovníkov médií, aby v prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) nevstupovali do priestorov Národnej rady SR. Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť, že vstup môže byť odmietnutý pri zachytení podozrenia respiračného ochorenia a súvisiacich symptómov (napr. zvýšená teplota). TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu