B. Bystrica: Výstavba protipovodňových opatrení obmedzí aj chodcov popri Hrone

1. augusta 2020 18:19
Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - V súvislosti s realizáciou výstavby protipovodňových opatrení v Banskej Bystrici dôjde od 4. augusta v meste k ďalším dočasným obmedzeniam. TASR o tom informoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., Banská Štiavnica. "Dôjde k posunutiu čiastočnej uzávery cesty I/66 na Štadlerovom nábreží, s čím bude spojené dočasné premiestnenie autobusovej zastávky Štadlerovo nábrežie-Hušták pred prislúchajúci priechod pre chodcov. Dočasné premiestnenie potrvá do 30. septembra. Súčasne do konca tohto roka dôjde k uzavretiu chodníka popri rieke Hron od Štadlerovho nábrežia-Hušták po Národnú ulicu. Zastávky zostanú v prevádzke," uviedol Marián Bocák, hovorca SVP. Podľa neho posledným obmedzením, ktoré bude od 7. augusta, je dočasné uzatvorenie jedného vstupu schodiska do podchodu v Kapitulskej ulici. Vstup po rampe zostane v prevádzke. ekc pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu