Vyhlásenie MZVEZ SR k 45. výročiu prijatia Helsinského záverečného aktu

1. augusta 2020 10:04
Bratislava 1. augusta (TASR) - Pred 45 rokmi, 1. augusta 1975, vyvrcholili niekoľkoročné rokovania o budúcnosti bezpečnosti a spolupráce v Európe prijatím Helsinského záverečného aktu. Tento dokument položil základy európskej bezpečnostnej architektúry založenej na dialógu, spolupráci a rešpektovaní spoločných záväzkov. V čase vrcholiacej studenej vojny znamenal víťazstvo nad hrozbou globálneho konfliktu a nekontrolovaných pretekov v zbrojení. Predznamenal začiatok novej éry, ktorá vyvrcholila rozpadom bipolárneho sveta. Práve dnes, v čase silnejúcej polarizácie a rastúceho napätia v medzinárodných vzťahoch, si s plnou vážnosťou pripomíname význam Helsinského záverečného aktu pre mier a stabilitu na európskom kontinente. "Žiaľ, aj v 21. storočí sme svedkami flagrantného porušovania helsinských princípov neporušiteľnosti hraníc, rešpektovania zvrchovanosti a územnej celistvosti krajín a nezasahovania do vnútorných záležitostí iného štátu. Závažné porušenie týchto princípov, čoho svedkami sme sa stali napríklad na susednej Ukrajine a v Gruzínsku, je v príkrom rozpore s duchom aj literou Helsínk. Spory medzi štátmi musia byť riešené politickými prostriedkami a v súlade s medzinárodným právom," konštatoval pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Jedným z dôležitých výsledkov Helsinského procesu bolo vytvorenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) ako platformy pre dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Súčasná kríza, v ktorej sa organizácia nachádza, a pokračujúce oslabovanie jej inštitúcií sú dôsledkom presadzovania jednostranných národných záujmov a nedostatku vôle hľadať spoločné riešenia. Slovenská republika sa hlási k odkazu z Helsínk. Už od svojho vzniku sa na pôde OBSE aktívne zasadzuje o čo najširšie využívanie jej inštitúcií a nástrojov v prospech budovania vzájomnej dôvery, predchádzania a riešenia konfliktov. Na týchto prístupoch a podpore dialógu bola skoncipovaná aj Bratislavská výzva, ktorá si na záver minuloročného slovenského predsedníctva v OBSE získala rozsiahlu podporu. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. sum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu