Levoča: Mesto začne v júli s výstavbou parkoviska s kapacitou 75 miest

29. júna 2020 18:18
Levoča 29. júna (TASR) - Mesto Levoča začne v júli s výstavbou parkoviska situovaného v hradobnej priekope s kapacitou 75 parkovacích miest, ktoré bude slúžiť pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke. Ako pre TASR uviedla Lucia Babejová z útvaru hlavného kontrolóra Mestského úradu v Levoči, cena diela je v hodnote 385.477 eur a financovanie projektu zabezpečuje mesto Levoča v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Plánovaný čas výstavby vychádza na dva mesiace, pričom stavenisko podľa nej odovzdajú v piatok (3. 7.) a stavebné práce sa pravdepodobne začnú v pondelok (6. 7.). "Parkovisko sa napojí na miestnu komunikáciu pred Košickou bránou asfaltovou prístupovou komunikáciou. Samotné parkovacie stojiská budú zo zatrávňovanej dlažby. Zároveň sa vybuduje chodník z kamennej dlažby napojený na jestvujúci chodník a upraví sa murivo hradobného systému," priblížila radnica. Mesto upozorňuje ľudí, že počas stavebných prác dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy spočívajúcemu v zúžení miestnej komunikácie pred Košickou bránou. Dopravu bude počas výstavby riadiť a usmerňovať zhotoviteľ stavby a prenosné dopravné značenie. may lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu