Oznámenie: L. Parízek na Samite regionálnej a ekonomickej diplomacie vo Varšave

8. septembra 2019 10:38
Bratislava 8. septembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek vystúpi 9. septembra vo Varšave v panelovej diskusii na Regional and Economic Diplomacy Summit 2019. Spolu diskutérmi budú ministri a štátny tajomníci z Nemecka, Poľska, Česka, Litvy a Maďarska. Organizátorom podujatia je Ministerstvo podnikania a technológií Poľskej republiky v spolupráci s regionálnymi organizáciami, OECD a Európskym výborom pre regióny. Prednášky, panely a diskusie prezentujú rastúci význam regiónov a samosprávy a zároveň potrebu medzinárodnej spolupráce v podnikaní a vo vede. Na podujatí sa stretne viac ako 1000 účastníkov zo štátnej správy, podnikateľskej sféry, neziskového sektora a akademickej obce, aby posilnili cezhraničnú spoluprácu a vymenili si skúsenosti. Významná časť samitu je venovaná úlohe ekonomickej diplomacie v európskych vzťahoch a budovaní pozície Európskej únie vo svete. TASR informovali z Tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ghm
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu