Vyjadrenie: MZVaEZ: Podpora tolerancie a nediskriminácie patrí medzi ...

18. júla 2019 17:18
Vyjadrenie: MZVaEZ: Podpora tolerancie a nediskriminácie patrí medzi priority nášho predsedníctva v OBSE Bratislava 18. júla (TASR) - Tohtoročné slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa nesie v duchu motta "Pre ľudí, dialóg a stabilitu." Podpora tolerancie a nediskriminácie je neoddeliteľnou súčasťou našich priorít. Navyše, táto organizácia je známa tým, že do ľudskej dimenzie jej aktivít spadá aj úsilie o zlepšovanie postavenia Rómov a Sintov v rozsiahlom regióne OBSE. Je to aj jedna z hlavných činností Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Preto vítame a podporujeme podujatia, ktoré približujú širokej verejnosti tie osobnosti, skutky a činnosti, ktoré sú zamerané na podporu integrácie rómskej komunity. Rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí spolupracuje s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu už niekoľko rokov. V minulosti sme opakovane finančne podporili realizáciu podujatia Roma Spirit. Ako súčasť aktivít slovenského predsedníctva v Rade EÚ prevzal minister Miroslav Lajčák záštitu nad konaním podujatia ERSA Forum 2015 aj ERSA Award 2016. Je preto iba prirodzené, že práve v roku 2019, počas slovenského predsedníctva v OBSE, prevezme šéf slovenskej diplomacie opäť záštitu nad udeľovaním cien Roma Spirit 2019 v Bratislave. Pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí je cťou, že generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Barbara Illková bude aj tento rok členkou poroty. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu