Vyhlásenie štátneho tajomníka Konráda Rigóa o rozposlaní listu s informáciami...

9. júla 2019 17:42
Vyhlásenie štátneho tajomníka Konráda Rigóa o rozposlaní listu s informáciami o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov Bratislava 9. júla (TASR) - V súvislosti so zverejnením informácií na webovom sídle ministerstva kultúry (http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1824) a následným rozposlaním kvázi informačného listu politickým stranám, chcem uviesť nasledovné: "Spomínaný informačný materiál bol vypracovaný na ministerstve, zverejnený a následne rozposlaný dotknutým subjektom bez môjho vedomia a súhlasu! Tematizáciu vzťahu štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín ministerstvom vnímam ako veľmi nešťastný pokus o zvýšenie napätia v spoločnosti. Nakoľko vypracovaný materiál nie je komplexnou odbornou príručkou a nezohľadňuje všetky aspekty jazykovej legislatívy, neposkytuje žiadnu reálnu pomoc ani dodatočné informácie dotknutým subjektom na správnu aplikáciu práva. Kvôli tomu to v žiadnom prípade nie je možné považovať za opodstatnené metodické usmernenie, môžem to vnímať iba ako chabý pokus o spolitizovanie citlivej témy a zvýšenie napätia medzi väčšinou a menšinami v Slovenskej republike. Táto udalosť bude určite témou nášho nasledujúceho stretnutia s pani ministerkou." TASR o tom informoval štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu