Vyjadrenie: Komisárka pre deti apeluje: Chráňme deti! Odmietnime pokus o ...

9. júla 2019 14:51
Vyjadrenie: Komisárka pre deti apeluje: Chráňme deti! Odmietnime pokus o chápanie pedofilov. Bratislava 9. júla (TASR) - Striktne sa ohradzujem proti článkom denníka SME ospravedlňujúcim a nepriamo podporujúcim a legitimizujúcim pedofíliu (článok "Hovorili sme s pedofilným učiteľom: Čakal som roky, kým som dievčaťu vyznal lásku" zverejnený 7.7.2019). Aj podľa názoru pedopsychiatrov ide o jedno z najhrubších ublížení na duši dieťaťa s trvalými následkami na jeho psychike. Preto je absolútne neprijateľné spoločensky akceptovať názory vyslovené v medializovanom rozhovore s pedofilom, či súhlasiť s následnou verejne prezentovanou obhajobou pedofílie redaktorky citovaného denníka. Deti musia byť ochraňované a spoločnosť je povinná zabezpečiť všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko zneužitia maloletého dieťaťa. Nemôžem sa preto stotožniť s názorom, že spoločnosť by mala azda chápať pocity a pohnútky pedofila, a to bez zreteľa na to, či ide o priamu či nepriamu pedofíliu. Spoločnosť je povinná vylúčiť, aby dieťa bolo vystavené aj takým pedofilom, ktorí tvrdia, že svoje pudy vedia ovládať. V tomto momente je ťažko určiť, či ide o názor len niekoľkých redaktorov a či vedenie redakcie (v snahe šokovať a zvýšiť tým vysoký náklad) vôbec docenilo celkový vplyv zverejneného rozhovoru, čím vlastne aj redakcia podporila akceptovanie neakceptovateľného javu. Dovoľujem si poukázať na článok 3 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorým je Slovenská republika viazaná, podľa ktorého záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí a v spojení s článkom 19, podľa ktorého štát je povinný vykonať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia na ochranu detí pred akýmkoľvek telesným a duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním vrátane sexuálneho zneužívania. Napokon aj náš právny poriadok priznáva zvýšenú špeciálnu ochranu detí, napríklad aj tým, že v zmysle Trestného zákona je dieťa chránenou osobou. Teda v nijakom prípade nie je akceptovateľný postoj pochopiť pohnútky pedofila, ale našou povinnosťou je ochrániť dieťa pre akýmikoľvek rizikami zneužitia. TASR o tom informovala komisárka pre deti Viera Tomanová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu