Oznámenie: TK na tému "Stravovacie návyky a správanie školákov sú známe"

12. júna 2019 9:54
Tlačová konferencia na tému "Stravovacie návyky a správanie školákov sú známe" sa uskutoční vo štvrtok 13. júna o 11.00 h v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2 v Bratislave. Hostia: - Stanislav Špánik, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, - Róbert Ochaba, Úrad verejného zdravotníctva SR, - Darina Sedláková, kancelária WHO na Slovensku, - Pavol Jarčuška, EURO MEDPRO, - odborníci zastupujúci rezort školstva. Výsledky odprezentované na tlačovej konferencii sa odrážajú od HBSC štúdie. Je to medzinárodná sieť výskumníkov a ďalších odborníkov z praxe, ktorí spolupracujú na aktivitách smerujúcich k lepšiemu porozumeniu života dnešných školákov a snažia sa tieto poznatky implementovať do národných programov, politík a stratégii zameraných na šírenie týchto zistení dôležitých pre rodičov, učiteľov, pediatrov, sociálnych pracovníkov a ďalších ľudí, ktorým záleží na zdravom vývine detí a mládeže. Už od roku 1983, každé 4 roky táto sieť v spolupráci s WHO organizuje medzinárodnú štúdiu, do ktorej sa zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu