Oznámenie: Medzinárodná konferencia OBSE o kybernetickej bezpečnosti

11. júna 2019 9:32
Súčasné výzvy pre kybernetickú bezpečnosť na globálnej úrovni budú hlavnou témou nadchádzajúcej konferencie OBSE, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. a 18. júna v Bratislave. Podujatie na najvyššej úrovni za účasti celého radu svetových expertov je súčasťou aktivít tohtoročného slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Konferencia poskytne priestor na diskusiu vládnych expertov z 57 účastníckych štátov OBSE o kybernetickej/IKT bezpečnosti na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na okraj podujatia sa uskutočnia prvé konzultácie o kybernetickej bezpečnosti novovytvorenej šiestej skupiny vládnych expertov OSN so zástupcami účastníckych štátov OBSE. Mimoriadne atraktívny bude panel venovaný zhodnoteniu úloh regionálnych organizácií pri riešení výziev v oblasti medzinárodnej kybernetickej/IKT bezpečnosti. Vystúpia v ňom predsedovia dvoch pracovných skupín OSN (šiesta skupina vládnych expertov OSN/UN GGE a nová vytvorená Otvorená pracovná skupina OSN/OEWG) a námestníčka generálneho tajomníka OSN a vysoká predstaviteľka OSN pre otázky odzbrojenia Izumi Nakamitsu. Dvojdňové podujatie má ambíciu prispieť k intenzívnejšej implementácii opatrení na budovanie dôvery (Confidence building measures - CBMs). OBSE od roku 2013 vypracovala 16 priekopníckych opatrení zameraných na znižovanie rizika vzniku konfliktov v súvislosti s využívaním kybernetických a informačných technológií. Ich implementácia účastníckymi štátmi OBSE je kľúčovou prioritou organizácie. Je potrebné, aby zástupcovia médií potvrdili účasť do 14. júna na adrese robert.zolak@mzv.sk a zuzana.kostalikova@mzv.sk. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu