V meste Levoča vznikne sociálny podnik, prácu v ňom nájde približne 20 ľudí

16. mája 2019 13:02
Levoča 16. mája (TASR) - V historickom meste Levoča čoskoro vznikne sociálny podnik, jeho založenie totiž na svojom poslednom zasadnutí schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Vedúca oddelenia organizačného a vnútornej prevádzky na mestskom úrade Jarmila Lisoňová pre TASR uviedla, že predmetov podnikania spoločnosti bude viacero a prácu by tam malo nájsť približne 20 ľudí. "Podnik bude okrem iného zameraný na murárstvo, stolárstvo či stavebníctvo, ale aj na výrobu jednoduchých výrobkov z rôznych materiálov, služby v poľnohospodárstve, predaj, rôznu sprostredkovateľskú činnosť, upratovanie a podobne," vymenovala Lisoňová. Dodala, že projekt je momentálne vo fáze kreovania právneho subjektu vhodného v zmysle zákona na získanie štatútu začínajúceho registrovaného integračného sociálneho podniku. "Novovzniknutý právny subjekt po získaní tohto štatútu bude žiadať o investičnú pomoc. Jej výška zatiaľ nie je známa a osobitne sme nevyčísľovali ani náklady na samotné vytvorenie sociálneho podniku. Predpokladáme však, že budú na úrovni, ktorú bude možné zvládnuť v rámci schváleného rozpočtu mesta Levoča," ozrejmila Lisoňová. Radnica predpokladá, že podnik začne reálne fungovať a vyvíjať svoju činnosť od začiatku augusta. Samospráva chce na činnosť využiť priestory, ktoré má k dispozícii. "Hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a to napĺňaním verejného záujmu, poskytovaním spoločensky prospešnej služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti znevýhodnených osôb, teda ľudí so zdravotným postihnutím," skonštatovala vedúca organizačného oddelenia s tým, že v sociálnom podniku budú pracovať Levočania, ale aj ľudia z okolia mesta. Vláda SR na svojom januárovom výjazdovom rokovaní v Levoči v tejto súvislosti prezentovala, že v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska, by malo v okrese vzniknúť päť sociálnych podnikov. Dotáciou vo výške 40.000 eur štát podporil aj vytvorenie tréningového centra ich tvorby pre širšie okolie v obci Spišský Hrhov. Tá je akýmsi lídrom pre ostatné samosprávy na Slovensku pre prácu s rómskou komunitou. "Sociálna ekonomika je dobré riešenie pre zamestnávanie relatívne nevzdelaných ľudí, ktorí o prácu majú záujem. Aby v priebehu dvoch rokov, počas ktorých dotujeme sociálne podniky, sa štandardne vedeli pripraviť pre trh práce a potom pôsobiť v klasických komerčných podnikoch," upozornil šéf rezortu práce Ján Richter (Smer-SD). S cieľom podporiť vznik takýchto podnikov najmä v najmenej rozvinutých okresoch, otvorilo ministerstvo práce v Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove regionálne centrá sociálnej ekonomiky. "Ich úlohou je bezplatne poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať potenciálnych záujemcov a motivovať ich k zakladaniu sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti, ako i následnej udržateľnosti. Takéto centrum je už aj v Nitre a postupne pribúdajú aj vo zvyšných krajských mestách," uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. aan vs
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu