Oznámenie: Podujatie Granty pre samosprávu

14. apríla 2019 15:23
Úrad vlády SR spolu so Združením miest a obcí Slovenska pozývajú na druhé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ. Pod názvom Granty pre samosprávu sa uskutoční v pondelok 15. apríla od 08.30 h v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave. Na podujatiach budú prezentované komplexné informácie o programoch: Granty EHP a Nórska, INTERREG - programy nadnárodnej spolupráce: Central Europe a Dunajský nadnárodný program, INTERREG V-A, SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEurope Slovakia, Európa pre občanov a INTERACTIII. Bude predstavených niekoľko úspešných projektov ako inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov. Prítomnosť médií s platnou akreditáciou Úradu vlády SR na podujatí je voľná. Hostia a prezentujúci budú médiám k dispozícii počas prestávok v programe, ktorý nájdete v prílohe mailu. Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227. TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu