Vyjadrenie: S. Shahzad: OĽANO odmieta diskrimináciu na základe zdravotného...

21. marca 2019 11:28
Vyjadrenie: S. Shahzad: OĽANO odmieta diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia Bratislava 21. marca (TASR) - Už tri roky sú známe odporúčania Výboru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky, aké kroky by mala SR urobiť v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Napriek tomu sa však podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) toho veľa nezmenilo. Podľa poslankyne OĽANO Silvie Shahzad je jednou z kľúčových vecí na dosiahnutie rovnosti príležitostí zabezpečenie prístupnosti alebo primeraných úprav, ktoré sa týkajú viacerých oblastí života. V oblasti fyzickej prístupnosti, resp. bezbariérovosti sa už niekoľko mesiacov hovorí o novej stavebnej legislatíve, ktorá by nahradila súčasný stavebný zákon. "Už niekoľkokrát som sa snažila osloviť ministra dopravy, aby nepodceňoval dôležitosť týchto zákonov aj smerom k ľuďom so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na fakt, že v pracovnej skupine nie je dostatok zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím ako aj to, že medzirezortné pripomienkové konanie stále neprebehlo, mám obavu, či sa naše očakávania naplnia, a celá snaha skončí ako pri poslednom pokuse v roku 2015 novelizovať stavebný zákon - stiahnutím zákona z legislatívneho procesu," uviedla obavy S. Shahzad. Podľa poslankyne je tiež dôležité súčasne vytvárať aj iné opatrenia, ktoré v tomto smere pomôžu zdravotne ťažko postihnutým. "Jedným z nich je aj zapracovanie iného odporúčania Výboru OSN do legislatívy, a to považovať odmietnutie primeraných úprav za formu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia. Môže to byť dôležitý krok k tomu, aby sa potreby ľudí so zdravotným postihnutím začali brať vážne," vysvetľuje Shahzad. Ako ďalej uvádza, primerané úpravy sa robia na základe požiadaviek jednotlivca v momente, kedy ich potrebuje, pokiaľ nepredstavujú neprimeranú záťaž. "Ide teda o celkom iný prístup, ako pri zabezpečovaní prístupnosti. Môže ísť o prispôsobenie vybavenia, personálnu podporu, prispôsobenie materiálov a podobne," hovorí poslankyňa. "Treba pripomenúť, že v súčasnosti máme legislatívu, ktorá rozlišuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia len v oblasti zamestnanosti, a to je málo," upozorňuje Shahzad. "Preto som už vyzvala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra spravodlivosti, v ktorého gescii sa zákon nachádza, premiéra, ale aj všetkých poslancov, aby podporili novelu antidiskriminačného zákona, ktorú predkladám na najbližšej schôdzi. V opačnom prípade sa bude Slovenskej republike ťažko vysvetľovať, prečo žiadna zmena ešte nenastala, keď tu táto možnosť bola. Navyše, keď sme sa už v roku 2007 dobrovoľne zaviazali implementovať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím," pokračovala poslankyňa. "Prestaňme prešľapovať na mieste, zadefinujme si primerané úpravy a odmietnime diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia," dodala Silvia Shahzad. TASR o tom dnes informovala poslankyňa Národnej rady SR Silvia Shahzad. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. jur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu