Upozornenie: Zmena času programu ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka

14. marca 2019 10:02
Upozorňujeme redakcie, že odovzdanie nájomných bytov nižšieho štandardu do užívania spojené s ich prehliadkou bude v piatok 15. marca v zmenenom čase o 10.00 h v Dobšinej. Stretnutie zástupcov médií bude na benzínovej pumpe na štátnej ceste E58. Byty odovzdá minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek za účasti primátora mesta Dobšiná a ďalších predstaviteľov samosprávy. Pôvodný čas odovzdávania bytov bol naplánovaný o 13.00 h. TASR o tom dnes informovala Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu