Oznámenie: Uvedenie do prevádzky prvého urgentného príjmu typu II. v SR

11. februára 2019 9:45
Slávnostné spustenie prvého urgentného príjmu typu II. na Slovensku, ktorý sa za účasti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej slávnostne spustí do oficiálnej prevádzky v utorok 12. februára o 10.00 h vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica je prvou nemocnicou, ktorá splnila podmienky Ministerstva zdravotníctva SR pre zariadenia zaradené do minimálnej siete urgentných príjmov II. typu. Pacientom Banskobystrického kraja, prípadne aj z iných regiónov, bude poskytovaná najkomplexnejšia urgentná zdravotná starostlivosť vrátane traumacentra a zvládnutia pacientov s vysoko virulentnými nákazami. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa a riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu